hp

Istraživanje, dokumentacija, mapiranje i edukacija o ranoj fazi Holokausta.

Mesta stradanja
prva faza Holokausta u 
Srbiji i Hrvatskoj

Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac

Izložba "Oktobar 1941"

Jevreji na prinudnom radu i registracija Jevreja u Beogradu, April 1941.

Proizvođači 
potrošači i posledice
prinudnog rada 
Srbija 1941-1944

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu (CIEH) je nezavisna organizacija, osnovana u Beogradu 2014, sa ciljem da aktivno doprinosi društvenoj i istorijskoj, činječnoj interpretaciji Holokausta, Genocida nad Romima (Porajmoa), i zločinima protiv čovečnosti počinjenim tokom Drugog svetskog rata u Srbiji i Jugoslaviji. CIEH se specijalizuje za analizu istoriskih narativa kroz arhivsko, narativno, interogativno i terensko istraživanje. Imamo za cilj da pružimo javnosti nezavisan uvid u događaje Holokausta i Porajmosa objavljivanjem dokumenata, mapiranjem lokacija istorijskih događaja, dokumentovanjem svedočenja i promena u društvenim i topografskim strukturama koje utiču na formiranje politike i kulture sećanja. Verujemo da glasovi učesnika i svedoka mogu biti preneseni ne samo svedočenjima, već i ključnim dokumentima, i da porukama tih glasova treba dati mesto u javnom govoru, edukaciji i komemoraciji.  

Centar za Istraživanje i Edukaciju o Holokaustu

[email protected]

[email protected]

 

Mesta stradanja

4

više >>>


Mapiranje holokausta

3

više >>>


Featured Documents

2

more >>>


Rubrike

naredbe

izvestaji

lokacije

svedoci