Kategorija - Edukacija

Edukacija

Studijske posete

Poseban pristup prenosu znanja, razvijanju kritičke svesti, edukaciji o istorijskim događajima i njihovoj problematizaciji u sadašnjem kontekstu omogućavaprimenjena ili javna istorija. U toj metodologiji, koja se možedetaljnije...