Johannes Ibel

Flossenburg memorial

Johannes Ibel je u okviru digitalnog odeljenja memorijala radnog logora Flossenburg, doprineo razvoju baza podataka o interniranim logorašima Flossenburga

 

Srpski zatvorenici u arhivama memorijala

Tokom svog izlaganja na Simpozijumu u Nirnbergu, Johannes Ibel je predstavio rad na prikupljanju podataka, radu online baze, kao i metodologiji klasifikacije, pristupa i pretraživanja podataka, sa posebnim osvrtom na arhivsku građu o internircima iz Srbije.


Izlaganje Johannesa Ibela na seminaru “Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada - Srbija 1941-1944” u Documentation Center Nazi Party Rallying Grounds