Ulrich Fritz

Bavarian Memorial Foundation, Minhen

Urlih Fric se u svojim istraživanjima bavi koncentracionim logorom Flosenburg i njegovim podlogorima. Radi kao istraživač pri Bavarian Memorial Foundation, na projektu „Podlogori u Bavariji“. Kurator je stalne izložbe u memorijalima Flosenburg, Hersbruk i Mildorf.

Hersbruk - drugi po veličini podlogor koncentracionog logora Flosenburg

Tokom svog izlaganja na Simpozijumu u Nirnbergu, Urlih Fric je predstavio svoje istraživanje o Hersbruku, drugom po veličini podlogoru koncentracionog logora Flosenburg.


Izlaganje Ulriha Fritza na seminaru “Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada - Srbija 1941-1944” u Documentation Center Nazi Party Rallying Grounds