Hanne Lessau

Documentation Center Nazi Party Rally Grounds, Nirnberg

Hane Lesau je istoričarka u Dokumentacionom centru Nazi Party Rally Grounds u Nirnbergu.

Njena oblast istraživanja se tiče istorije nacionalsocijalizma, suočavanja sa nacističkom prošlošću nakon 1945. godine, kao i digitalnim i muzejskim formama predstavljanja i prenošenja savremene istorije.

 The Nazi Party Rally Grounds u Nirnbergu kao središte primene prinudnog rada u severnoj Bavaskoj

Na Simpozijumu u Nirnbergu, Lesau je predstavila svoje istraživanje o upotrebi Nazi Party Rally Grounds kao mesta relativno velikog logora za ratne zarobljenike. Između 1939. i 1945. godine, nekoliko stotina hiljada vojnika iz različitih zemalja bili su u zatočeništvu u ovom logoru i podvrgnuti prinudnom radu ili u Nirnbergu ili u nekom od gradova u severnoj Bavarskoj. Logor je takođe služio i kao središte prinudnog rada za civile.

 Izlaganje Hanne Lessau na seminaru “Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada - Srbija 1941-1944” u Documentation Center Nazi Party Rallying Grounds