Sabine Rutar

Lajbnic institut za studije istočne i jugoistočne Evrope, Regensburg

Sabine Rutar je istraživačica na Lajbnic institutu za studije istočne i jugoistočne Evrope i glavna urednica naučnog žurnala Südosteuropa. Journal of Politics and Society. Glavni fokus njenog istraživanja je istorija Evrope između XIX i XXI veka, sa posebnim naglaskom na istoriju rada, nacionalizam, nacizam, komunizam i politike sećanja.

Fizički rad i opstanak: Obezbeđivanje rudara u Jugoslaviji

U svom radu predstavljenom na Simpozijumu u Nirnbergu, Sabine Rutar se fokusirala na Borski rudnik kao jedan od značajnijih za nemačku ekonomiju tokom Drugog svetskog rata, baveći se pitanjima snabdevanja hranom prinudnih radnika - upoređujući ga sa situacijom u rudnicima u Sloveniji.

 Izlaganje Sabine Rutar na seminaru “Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada - Srbija 1941-1944” u Documentation Center Nazi Party Rallying Grounds