Christa Kochendorfer

Muzej Foeštalpine, Linc

Krista Kohendorfer je koordinatorka u muzeju Foeštalpine u Lincu, u kome je stalna postavka posvećena prinudnom radu između 1938. i 1945. godine, a naročito prinudnim radnicima iz drugih zemalja, zatvorenicima koncentracionih logora i ratnim zarobljenicima na prinudnom radu u Austriji.

Museum of Contemporary History 1938‒1945 dedicated to the national-socialist forced labourers at the Linz location of the „Reichswerke Hermann Göring AG Berlin“

 Na Simpozijumu u Beogradu Krista Kohendorfer je predstavila rad muzeja Foeštalpine  u Lincu, kao i istoriju prinudnog rada pri industrijskom kompleksu „Reichswerke Hermann Göring AG Berlin“, koji je tokom Drugog svetskog rata koristio radnike iz drugih zemalja, zatvorenike koncentracionih logora i ratne zarobljenike za prinudni rad.

Izlaganje Christe Kohendorfer na seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd