Milovan Pisarri

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu

Milovan Pisarri je istoričar i suosnivač Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu. Autor je i urednik više naučnih radova i publikacija, sa temama od zločina okupatora u Srbiji i Hrvatskoj u prvom i drugom svetskom ratu, preko prinudnog rada, do genocida nad Romima u Srbiji i Holokausta.

 

 Izlaganje Milovana Pisarija na seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd