Milan Ristović

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Milan Ristović je istoričar i redovni profesor na Katedri za opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Glavna oblast njegovog istraživanja je istorija Evrope i jugoistočne Evrope 20. veka sa naglaskom na Nemačku, Veliku Britaniju i Austriju.

Srbija tokom Drugog svetskog rata

 Izlaganje Milana Ristovića na seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd