Verena Lucia Nägel

Slobodni univerzitet univerzitet, Berlin

Verena Lucia Nagel se bavi političkim naukama i istraživačkim radom pri Centru za digitalne sisteme na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. U svom radu se fokusira na integraciju video-svedočenja preživelih Holokausta u istraživanja, edukaciju i školski sistem u Nemačkoj. Osim toga, predaje na Slobodnom univerzitetu.

Projekat „Prinudni rad 1939‒1945“. Sećanje i istorija

Ova autorka je na Simpozijumu u Beogradu predstavila projekat „Prinudni rad 1939‒1945“, koji se sastoji od video-intervjua arhiviranih na Slobodnom univerzitetu u Berlinu (Freie Universität), a koji govore o zatvorenicima koncentracionih logora i ratnim zatvorenicima iz okupiranih zemalja, koji su bi bili prisiljeni na prinudni rad u Nemačkoj. Cela arhiva se sastoji od 590 audio i video-intervjua sa preživelima.

 Izlaganje Verene Lucie Nägel na seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd