Nikola Radić Lucati

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu

Nikola Radić Lucati, likovni umetnik, Bavi se istraživanjem preseka istorije, ljudskih prava i kulture kroz prizmu fotografije, teksta i instalacije. Suosnivač beogradskog Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu.

Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada, Srbija 1941-1944

Tokom svog izlaganja Radić Lucati je predstavio rad udruženja na projektu "Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada, Srbija 1941-1944", istoriografske, edukativne i političke potrebe, kao i osnove za rad na ovoj temetici. Prikazane su metode analiza izvora, tok realizacije projekta, reakcije i učešće javnosti, kao i perspektiva dugoročnog razvoja teme i uticaj na edukaciju.  


Izlaganje Nikole Radića Lucatija na seminaru “Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada - Srbija 1941-1944”u Documentation Center Nazi Party Rallying Grounds

 

 Izlaganje Nikole Radića Lucatija na seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd