Zoran Janjetović

Institut za noviju istoriju Srbije

Zoran Janjetović je istoričar iz Srbije koji se bavi istraživanjem Drugog svetskog rata, nacionalnih manjina, jugoslovensko-nemačkih diplomatskih odnosa, kao i popularne kulture u socijalističkoj Jugoslaviji. Trenutno radi kao viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju.

Prinudni rad u okupiranom Banatu 1941‒1944

Tokom svog izlaganja Janjetović je razmatrao različite vidove prinudnog rada u Banatu pod nemačkom okupacijom (1941‒1944), a posebnu pažnju je posvetio tzv. obaveznom radu kao najmasovnijem vidu prinudnog rada u Pokrajini.

Izlaganje Zorana Janjetovića na seminaru “Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada - Srbija 1941-1944” u Documentation Center Nazi Party Rallying Grounds

Izlaganje Zorana Janjetovića na seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd