{{title}}

Bor


Nakon Međunarodnog simpozijuma u Beogradu, 21. oktobra 2017. godine organizovana je studijska poseta Borskom rudniku u kojoj su učestvovali izlagači simpozijuma, istoričari, stručna javnost, kao i učenici srednje Železničke škole u Beogradu.

Borski rudnik je tokom Drugog svetskog rata činio kompleks logora za prirudni rad u kojem su zarobljenici prisilno radili na eksploataciji bakra, na površinskom kopu i u rudnicima ispod zemlje. Radni logor „Borski rudnik“su činila 33 podlogora kroz koje je prošlo nekoliko desetina hiljada zatvorenika. Među zatvorenicima Borskog rudnika su bili Jevreji, ratni zarobljenici, Grci, Poljaci, Italijani, pripadnici otpora i drugi.
Učesnici studijske posete su imali priliku da obiđu površinski kop, kao i rudnik ispod zemlje, uz prisustvo lokalnih stručnjaka. Sa lokalnim vodičem i jednim od autora „Izgubljene mape Borskih logora“ Dragoslavom Veljkovićem posećen je grad Bor i mesta gde su se nalazili neki od podlogora, kao i spomenik pesniku i logorašu Miklošu Radnotiju. Na kraju ovog obilaska, u Narodnoj biblioteci u Boru održano je predavanje Dragana Stojmenovića i prikazan je dokumentarni film sa svedočenjima preživelih iz Borskog logora.

Saša Srbulović, rukovodilac tehničke pripreme, rudnik Bor