{{title}}

Flosenburg i Hersbruck


Nakon Simpozijuma u Nirnbergu, 16. marta, učesnici skupa su posetili Flosenburg Memorijal i Dokumentacioni centar Hersbruk u Nemačkoj.

Koncentracioni logor Flosenburg osnovale su 1938. godine SS jedinice kao jedan od prvih radnih logora, s ciljem korišćenja logoraša za eksploataciju rude granita. Od 1942. godine je većina zatvorenika ipak radila u sektoru naoružanja i to većinom u novouspostavljenim satelitskim logorima. Najveći od tih satelitskih logora u Bavarskoj bio je koncentracioni logor Hersbruk, gde su zatvorenici radili na potkopavanju obližnje planine. Iako je Flosenburg zamišljen kao radni logor, ekonomska razmatranja nisu bila u fokusu iskorištavanja zatvorenika, nego njihovo poniženje i uništenje. U osam godina svog postojanja u Flosenburg i njegove satelitske logore internirano je 84.000 muškaraca i 16.000 žena iz više od trideset zemalja. Oko 30.000 njih je umrlo pod nehumanim životnim i radnim uslovima ili ih je SS ubila u logorima ili na smrtnim marševima.

Tokom studijske posete Hersbruku grupu je vodio jedan od predstavnika organizacije Dokumentacionog centra Koncentracioni logor Hersbruk. Na mestu bivšeg koncentracionog logora, koje danas ima drugu namenu, nalaze se informativne ploče te jedna mala izložba. U Flosenburgu zaposlenica Flosenburg Memorijala je vodila grupu preko terena i kroz stalnu izložbu.

{{title}}