{{title}}

Sajmište


Studijska poseta logoru na Sajmištu sa predavanem Milovana Pisarrija, je bila organizovana kao otvoren, javni događaj. Šetnja je imala tri stanice, po jednu za svaki od logora koji su bili aktivni na lokaciji. Kontekst prinudnog rada, iako uvek prisutan, je imao jasne razlike za svaki od tri logora: "Judenlager Semlin", aktivan od Oktobra 1941 do kraja Maja 1942, "Anhaltelager Semlin", na istoj lokaciji, aktivan između Juna 1942 i Juna 1944, i logor OT (Organizacije Tot), na susednoj parceli, koji je radio od leta 1941, a do 1943 je služio i kao logor za ratne zarobljenike. Fokus predavanja je bio na temama prinudnog rada i Holokausta, zatvorenicima dovedenim iz Nezavisne države Hrvatske, kao onima iz okupirane Srbije kojom je upravljala Nedićeva vlada. Bilo je reči o tranzitnoj funkciji logora, radu i stradanju Srpskih i Jugoslovenskih prinudnih radnika na različitim lokacijama u Rajhu, kao i širom okupirane Evrope. Treći logor, Organizacije Tot, bio je i mesto trijaže i tranzita plaćenih radnika, kao i civila i zarobljenih partizana, stranih vojnika, posebno Italijana posle kapitulacije Dučeovog režima.