{{title}}

Simpozijum "Prinudni rad u Srbiji 1941‒1944: istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja", Beograd

Međunarodni simpozijum „Prinudni rad u Srbiji 1941‒1944: istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja“ održan je 20. oktobra 2017. godine u galeriji Jevrejske opštine Beograda, u Ulici kralja Petra 71. Na skupu suizlagali domaćii straniistoričari i eksperti iz oblasti istorije i prinudnog rada tokom Drugog svetskog rata. Cilj ovog događaja je bio da se rasvetli period u kojem je robovska eksploatacija radne snage, koja se često završavala smrću eksploatisanih, bila sastavni deo ekonomske politike Trećeg rajha i njegovih saveznika.

Osim opšteg razmišljanja o pitanju prinudnog rada u Srbiji između 1941. i 1944. godine, izlagači iz Srbije i inostranstva su govorili o ulozi kolaboracionista, Holokaustu, prinudnim radnicima iz Srbije i Jugoslavije u Nemačkoj i Norveškoj, kao i o njihovom povratku kućama, logorima Sajmište i organizaciji TOT u Beogradu. Predstavljen je i rad Muzeja Vestalpin iz Linca, čija je stalna postavka posvećena prinudnom radu, kao i projekat „Forced Labor 1939‒1945. Memory and History“, koji, osim istorijskih podataka, sadrži bogatu arhivu intervjua sa preživelima, kao i edukativne materijale za srednje škole.


Izlagači na simpozijumu:

Milan Ristović

(Univerzitet u Beogradu);

Marija Obradović

(Institut za noviju istoriju Srbije);

Zoran Janjetović

(Institut za savremenu istoriju Srbije);

Christa Kochendorfer

(Vestalpin muzej, Linz);

Verena Lucia Nägel

(Slobodni univerzitet, Berlin);

Milan Koljanin

(Institut za savremenu istoriju Srbije);

Sanela Schmid

(Humbolt univerzitet, Berlin);

Tomislav Dulić

(Institut Hugo Valentine, Univerzitet Upsala);

Thomas Porena

(Humbolt univerzitet, Berlin);

Milovan Pisarri

(CIEH);

Nikola Radić Lucati

(CIEH).