{{title}}

Simpozijum "Prinudni rad, Srbija i Nemačka od 1941. do 1945."

Drugi Simpozijum „Prinudni rad, Srbija i Nemačka od 1941. do 1945.“održan je 15. marta 2018. godine u muzeju Documentation Center Nazi Party Rally Grounds u Nirnbergu i okupio je istoričare iz Srbije i Nemačke. Fokus izlaganja u toku skupa je bila široka primena prinudnog rada u Srbiji i regionu severne Bavarske tokom nacističkog režima. U Srbiji, koju je Rajh okupirao od 1941. do 1944. godine, radnici nisu samo regrutovani za prinudni rad u nemačkom Rajhu, već su takođe radili za nemačku ratnu industriju u svojoj rodnoj zemlji.

Na prvom panelu su predstavljeni događaji u Srbiji: Milan Koljanin je govorio o koncentracionom logoru Sajmište kao tranzitnom logoru za srpske prinudne radnike, dok se Sabine Rutar fokusirala na snabdevanje hranom prisilnih radnika u Borskom rudniku. U drugom panelu uspostavljena je veza između dve zemlje na primeru Nirnberga i okoline. Prezentacija Zorana Janjetovića fokusirala se na regrutovanje civilnih radnika u Srbiji, dok je Sanela Schmidpratila sudbinu onih srpskih radnika koji su završili u Nirnbergu. Hanne Lessau se osvrnula na Nazi Party Rally Grounds kao središte za raspodelu ratnih zarobljenika i civilnih prinudnih radnika u severnoj Bavarskoj. Nakon toga, tema je prebačena na srpske zatvorenike i prinudne radnike u koncentracionom logoru Flosenburg i njegovom spoljnom logoru Hersbruk. Johannes Ibel je predstavio obimnu bazu Flosenburg Memorijala, dok se Ulrich Fritz fokusirao na logor u Hersbruku kao jedan od mnogih satelitskih logora Koncentracionog logora Flosenburg. Na kraju, Thomas Wrensch iz Dokumentacionog centra Koncentracioni logor Hersbruk je govorio o radu udruženja sa učenicima lokalnih škola i saradnji sa bivšim srpskim zatvorenikom u logoru Hersbruk Ljubišom Letićem.


Izlagači na simpozijumu:

Zoran Janjetović

(Institut za savremenu istoriju Srbije),

Sanela Schmid

(Humbolt univerzitet, Berlin),

Milan Koljanin

(Institut za savremenu istoriju Srbije),

Sabine Rutar

(Lajbnic institut za studije istočne i jugoistočne Evrope, Regensburg),

Hane Lessau

(Documentation Center Nazi Party Rally Grounds, Nirnberg),

Johannes Ibel

(Memorijalni centar Flosenburg),

Urlich Fritz

(Bavarian Memorial Fooundation, Minhen),

Thomas Wrensch

(Dokumentacioni centar Koncentracioni logor Hersbruk),

Nikola Radić Lucati

(CIEH).