Ledine

{{title}}

Ledine

17. septembra 1941. godine u Ledinama, na mestu poznatom kao Trostruki Surduk, nemačke jedinice su streljale 240 talaca sa Banjičkog logora, od kojih 187 muških Jevreja i 53 komunista.

Ta velika grupa Jevreja bila je prebačena tri dana ranije iz logora Topovske šupe na Banjicu, zbog prenatrpanosti logora. Naime, kako svedoči izveštaj komandanta Srbije iz 17. septembra 1941. godine, upravo se onih dana počelo sa interniranjem muških Jevreja iz Beograda. Zahvaljujući Banjičkim knjigama logoraša, poznata su imena i prezimena svih 187 muškaraca streljanih u Ledinama, „odvedenih u logor Zemun od strane SS“, kako piše u knjigama. Zbog toga, stratište u Ledinama je jedini o kojem se tačno zna kako su se zvale žrtve.

U prvoj polovini 1945. godine, poseban ogranak jugoslovenske Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, odnosno Anketna komisija za logor na Sajmištu, izvršila je ekshumaciju tela iz masovne grobnice na Trostrukom Surduku. Lokacija je pronađena zahvaljujući svedočenjima meštana, koji su detaljno opisali streljanje.

Tek 19 godina kasnije lokacija će biti obeležena od strane SUBNOR-a Opštine Novi Beograd, koji će postaviti komemorativnu ploču sledećeg pogrešnog sadržaja:

„Na ovom mestu, februara 1942. godine, okupator je streljao 350 rodoljuba Jevreja. Među streljanima je najviše žena i dece, koji su pali kao žrtve fašističkog zločina.
Udruženje boračkih organizacija NOR-a Opštine Novi Beograd, 20. oktobra 1964.“

Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača je 1945 izvršila ekshumacije Trostrukog surduka, kao i iz drugih masovnih grobnica (oko 70) u blizini, (Belanovićev Surduk) u kojima su pronađena tela oko 3.600 logoraša sa Prihvatnog logora na Sajmištu, i na Jevrejskom groblju u Zemunu gde je ekshumirano oko 6.500 leševa takođe logoraša sa Prihvatnog logora na Sajmištu.

Hronologija događaja

Picture

Streljanje na Ledinama 17. septembra 1941. godine, nemačke jedinice su streljale u Ledinama (Trostruki Surduk) grupu od 240 ljudi, od kojih 187 Jevreja i 53 komunista

Picture

Komisija za utvrđivanje ratnih zločina Januar – mart 1945. Anketna komisija za logor na Sajmištu je izvršila ekshumaciju tela iz masovne grobnice na Trostrukom Surduku.

Picture

Spomen ploča 1964-te SUBNOR Opštine Novi Beograd je postavio prvu komemorativnu ploču u znak sećanja streljanih na Trostrukom Surduku, ali sa pogrešnim podacima