Forme sećanja - Jabuka


Spomenički kompleks na stratištu na Jabuci je centralno mesto javnog sećanja i komemoracije masovnih zločina okupatora nad civilnim stanovništvom za Banat. Mesto masovnih streljanja Jevreja i Roma je uređeno 1981, i rad je arhitekte Nebojše Delje. Na Jabuci se manifestacije dešavaju dva puta godišnje - na dane stradanja Jevreja, i Roma. Dan stradanja Roma, 16. Decembar 2018. je obeležen u organizaciji "Odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije" i Skupštine grada Pančeva, uz učešće predstavnika Vojske Republike Srbije, vojnih atašea više evropskih zemalja i "Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine". Protokolom su prisutni pozvani da odaju pštovanje žrtvama minutom ćutanja, posle čega su horski intonirane himne "Bože pravde" i "Đelem, đelem", a posle govora predstavnika vlade, grada i romskog nacionalnog saveta, izveden je i kraći dramski program.


Više o istoriji Jabuke kao mesta stradanja na: http://cieh-chre.org/jabuka/

{{title}}

Politika javnog sećanja je u Srbiji direktno vezana za rad i stavove vlade i specijalizovanih kancelarija i odbora koje propisuju protokol na javnim svečanostima. Protokol memorijalnih manifestacija se nije značajnije menjao zapravo, još od perioda socijalizma, iako su narativni sadržaji prilagođavani političkim potrebama. Tradicionalno, dominantna nota je militarističko-nacionalna, sa snažnim akcentom na državno-istorijsku interpretaciju narativa stradanja i sećanja kao dominantno srpskog, a tek potom, vezanog i za manjine. To važi i u slučajevima mesta kao što je Jabuka, koje je vezano za period Oktobra 1941 kada u Beogradu i okolini gotovo isključivo stradaju manjine - Jevreji i Romi. Militarizacija sećanja je protokolarno pojačana pozivom za prisutstvom stranih vojnih atašea, a ne civilnih predtavnika diplomatskog kora. U ovakvom sistemu suverene projekcije većinskog nacionalnog narativa, protagonisti istorije, sam događaj i predstavnici zajednica žrtava, iako su učesnici komemoracija, još uvek nemaju značajniju ulogu u formiranju načina obeležavanja javnog sećanja na sopstvenu istoriju. Deo manjinskog glasa se ipak čuje u govoru lokalnih predstavnika gradova koji bolje poznaju i ljude i događaje. Verujemo da bi javni dijalog i formiranje zajedničkih komisija za komemorativni rad doprineli stvaranju novih formi javnog obeležavanja jednog perioda tragične, a ipak zajedničke istorije.


Komemoracija u Jabuci - TV PančevoTekst o komemoraciji na TV Pančevo


Venci na Stratištu za stradale Rome, Srbe, Jevreje

16. decembra 2018.

Povodom Međunarodnog dana sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu u okviru spomen-kompleska „Stratište“ na putu za Jabuku vence su položili gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov,  predsednik Nacionalnog romskog saveta Srbije Dalibor Nakić i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje Zoran Antić.

Šesnaestog decembra 1942. godine  je Hajnrih Himler izdao naredbu za sistematsko uništavanju Roma i upućivanje u koncentracione logore radi njihove likvidacije. Godine 1943. započela masovna deportacija Roma u  logor Aušvic, u kome je tokom Drugog svetskog rata likvidirano 20 000 Roma. Na  mestu gde se nalazi  spomen-kompeks „Stratište“ stradao je najveći broj civila u Drugom svetskom ratu, narod koji je bio strahotno žrtvovan i proganjan bili su Romi. Na ceremoniji koja je održana na Spomen-obeležju Stratište, Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva, istakao je da je na ovom mestu izvršen najveći genocid u Drugom svetskom ratu.

-Naša je dužnost da sačuvamo od zaborava i da ne dozvolimo da se ovakva stradanja ponove, jer ideologija fašizma je ostavila dubok trag na čovečanstvo. Mi imamo zadatak da se borimo protiv nepravde i nečovečnosti, tako što ćemo vaspitavati našu decu u duhu negovanja pravih vrednosti. Ne smemo dozvoliti i ne tolerisati bilo koji oblik rasne diskriminacije, nasilja i netrpeljivosti. Pančevo je grad multikuluralnosti, u kom živi 26 nacionalnih zajednica u miru, slozi i toleranciji.

Ovo je jedno od mesta najvećeg stradanja Roma, pored njih mučki je ubijen veliki broj Jevreja i Srba.

-Moramo svedočiti o ovom užasnom zločinu i stalno upozoravati čovečanstvo kako se ovakve strahote više nikada ne bi ponovile nijednom narodu ni ljudskom biću. Istorija je učiteljica života koja nas je na gorak način naučila koliko je važno poštovanje među ljudima, bez obzira na rasne, verske nacionalne i bilo kakve druge razlike – rekao je Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Drugi svetski rad je izrodio dve najveće monstruozne bolesti ljudskog roda – fašizam i nacizam. Stratište je mesto gde su ubijani Romi koji su nekim čudom uspeli da prežive koncentracioni logor Aušvic.

-Oni koji svoje živote nisu završili u logorima dovodeni su na ovo Stratište gde su likvidirani. Samo iz topovskih šuma je krajem 1941. ubijeno 5000 Jevreja, 1500 Roma iz Beograda i Banata. Procenjuje se da je na ovom mestu ubijeno 12000 ljudi, tako da pored Jasenovca Jabuka jedno od najvećih stratišta u bivšoj Jugoslaviji. Stradali su zato što su po nečijoj odluci bili drugačiji – rekao je Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstu za rad i zapošljavanje.

Procenjuje se da je u Drugom svetskom ratu izgubilo život 500 hiljada Roma. Povodom Dana sećanja na stradale u Drugom svetskom ratu upriličen je prigodan umetnički program i položeni su venci i cveće na spomen-obeležje „Stratište“.

Partneri na projektu:


Projekat su podržali:Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org


* Svi delovi ovog web-sajta i projekta predstavljaju autorsko delo i intelektualnu svojinu autora, partnerskih organizacija i kompanija čiji se programi i licence koriste na sajtu, i kao takvi uživaju zakonsku zaštitu te ih niko treći ne može koristiti u bilo kojoj formi ili obliku bez izričite saglasnosti autora. (To se posebno odnosi na koncepte, metode i elemente strukture web sajta, baze podataka, mape, izložbi, tekstova i vizuelnih materijala ali ne isključuje i sve ostale derivate i autorska prava koji iz njih proističu.) Upotreba publikacije je regulisana Creative Commons licencom navedenom na publikaciji, čiji je preuzimanje dozvoljeno.