Memorijal ubijenim Sintima i Romima, Berlin


"Svaki dan cvet nestaje i biva zamenjen; to je kao molitva koja nas podseća da nikada ne zaboravimo, nikad. " - Danny Karavan, vajar

Danny Karavan o Memorijalu

Proplanak u Berlinskom parku Tiergarten je okružen drvećem i grmljem, i nalazi se u blizini zgrade Reichstaga. Mirno, neupadljivo mesto, zaštićeno od gradske vreve. Mesto za setu i bol, za pamćenje koje ne dozvoljava da uništenje Sinta i Roma pod nacionalsocijalističkim režimom padne u zaborav. Da li je takvo mesto moguće? Ili ga je moguće naći samo u praznini, u ništavilu? Da li imam snage da stvorim mesto praznine? Mesto lišeno svega. Bez reči, bez imena, bez metala, bez kamena. Samo suze, samo voda, okružene preživjelima, onima koji se sećaju šta se desilo, od onih koji poznaju užas, kao i oni koji ga nikad nisu doživeli. Oni se ogledaju, preokrenuti, u vodi duboke crne jame, pokrivene nebom - voda i suze. Tek mali kamen, koji tone i ponovo izranja, dan za danom. I na njemu svakoga dana - novi pupoljak, tako da se svaki dan možemo sećati iznova, stalno, i za sva vremena. Voda u sebi drži nebo, plavo, sivo, crno nebo. Oblake, svetlost, tamu. Virovita, voda ih proždire sve.  Sve što preostaje je zvuk usamljene violine koja uzdiže ubijenu melodiju, dostojanstvenu u svome bolu.


{{title}}


Memorijal ubijanim Sintima i Romima u periodu nacionalsocijalizma je deo široke mreže memorijalnih centara, muzeja i ustanova sa fokusom na javno sećanje u Nemčkoj i Evropi. Spomen-prostor memorijala je otvoren svima i namenjen je pamćenju, komemoraciji i refleksiji pred simbolom tragedije, ali još više i učenju o donedavno retko proučavanoj i obeležavanoj komponenti zločina nacizma. Na staklenim pločama koje okružuju prostor, ispisana je hronologija stradanja Sinta i Roma pod nacizmom. Memorijal se odnosi na sve žrtve Sinta i Roma iz cele okupirane Evrope. Na kamenim pločama, medju mestima stradanja iz cele Evrope, uklesani su i nazivi velikih logora i stratišta gde su stradali Sinti i Romi Jugoslavije. Ovime je stradanje romskog naroda naše zemlje, prikazano kad neodvojivi deo nemačke i evropske istorije.   


Partneri na projektu:


Projekat su podržali:Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org


* Svi delovi ovog web-sajta i projekta predstavljaju autorsko delo i intelektualnu svojinu autora, partnerskih organizacija i kompanija čiji se programi i licence koriste na sajtu, i kao takvi uživaju zakonsku zaštitu te ih niko treći ne može koristiti u bilo kojoj formi ili obliku bez izričite saglasnosti autora. (To se posebno odnosi na koncepte, metode i elemente strukture web sajta, baze podataka, mape, izložbi, tekstova i vizuelnih materijala ali ne isključuje i sve ostale derivate i autorska prava koji iz njih proističu.) Upotreba publikacije je regulisana Creative Commons licencom navedenom na publikaciji, čiji je preuzimanje dozvoljeno.