“Džanes ko sem? - Da li znaš ko sam?”


Je edukaciona publikacija za upotrebu u nastavi koja nudi osnovne informacije o kulturi, jeziku i istoriji Roma, a sa fokusom na istoriju stradanja Roma u Drugom svetskom ratu, genocidu (Porajmos, Samudaripen) i pravima Roma u savremenoj Srbiji. U ovoj publikaciji ćete naći i grupne radionice koje obrađuju polje diskriminacije i ljudskih prava. Jezik: Srpski, Ćirilica, 72 strane, PDF za bespatni download sa QR kodovima za očitavanje QR reader aplikacijama na mobilnim uređajima i tabletima. Aktivni linkovi na dodatne sadržaje i druge organizacije. Creative Commons licenca, fajl 28MB‚ Vreme učitavanja, oko 20 sekundi. 


 

Uvodna reč


Srđan Hercigonja, forumZFD

U centralnom berlinskom parku Tirgartenu otvoren je 2012. godine Memorijal Romima i Sintima, žrtvama nacionalsocijalizma, odnosno memorijal žrtvama Porajmosa, prihvaćenog, ali i osporavanog naziva za genocid nad Romima i Sintima pre i tokom Drugog svetskog rata. Neki od oblika javnih komemoracija takve sistematske eliminacije Roma zabeležene su u Zapadnoj Evropi i ranije, dok je stradanje Roma u drugim zemljama ostalo marginalizovano u domenu javnog sećanja, ali i savremene istoriografije.

Partnerstvom Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu iz Beograda, forumZFD u Srbiji i Romanipena, čiji je rezultat i ova publikacija, teži se razvoju i korišćenju novih metodologija pristupa temi genocida nad Romima u obrazovnom i nastavnom programu u Srbiji, te da se tako posveti veća pažnja istoriji, ali i sadašnjosti jedne od najmarginalizovanijih grupa u našem društvu. Publikacijom „Džanes ko sem? (Da li znaš ko sam?) - Edukativni materijali o genocidu nad Romima u Drugom svetskom ratu i današnjem anticiganizmu u Srbiji”, autori i nosioci ovog projekta obezbeđuju podršku nastavnicima humanističkih predmeta u osnovnim i srednjim školama u radu sa učenicima na temu genocida nad Romima u Drugom svetskom ratu i diskriminacije Roma u savremenom društvu. Kao indirektni ciljevi projekta identifikuju se negovanje kritičke misli o pitanju anticiganizma danas, ali i emancipacija Roma u obrazovnom sistemu Srbije.

Publikacija se sastoji od šest delova koji zajedno čine materijal za edukaciju nastavnika humanističkih predmeta u vezi sa osetljivim temama poput masovnih zločina i genocida. Sadržaj se osvrće i na istoriju i kulturu Roma, te se najzad, kroz primere radionica, dalje razvijaju i obrađuju teme stereotipa i predrasuda, i njihova povezanost sa masovnim zločinima i genocidom. Publikacija se izdaje na romskom, srpskom i engleskom jeziku.

Urednik i autor istorijskog dela je Milovan Pisari (Milovan Pisarri). Tekst o preporukama za nastavnike i predloge četiri radionice je pripremila Nada Banjanin Đuričić, dok su autori teksta o jeziku i kulturi Roma Slađana Miladinović i Božidar Nikolić. Stručna konsultantkinja na ovoj publikaciji bila je Marijana Stojčić.

Realizaciju ove publikacije omogućio je forumZFD, uz podršku Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA) i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.


Web izdanje
Beograd, 2018
ISBN 978-86-81246-00-9

Svi tekstovi odražavaju stavove autora, ne neophodno urednika i CIEH.

Ova publikacija podleže autorskim pravima i distribuirana je pod Creative Commons licencom:

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

Za upotrebu van opsega ove licence, kontaktirajte:

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu

www.cieh-chre.org

[email protected]

+38163247856

Impresum


Džanes ko sem?
(Da li znaš ko sam?)

Edukacioni materijali
o genocidu nad Romima
tokom Drugog svetskog rata
i anticiganizmu u Srbiji

Izdavač:

Centar za Istraživanje i Edukaciju o Holokaustu

Za izdavača:

Nikola Radić

Urednik:

Milovan Pisarri

Autori:

Nada Banjanin Djuričić,

Slađana Miladinović,

Božidar Nikolić,

Milovan Pisarri

Koordinatori:

Milica Cimeša,

Srđan Hercigonja

Konsultant:

Marijana Stojčić

Lektura:

Hristina Piskulidis

Dizajn i ilustracija:

Nikola Radić

Partneri na projektu:


Projekat su podržali:Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org


* Svi delovi ovog web-sajta i projekta predstavljaju autorsko delo i intelektualnu svojinu autora, partnerskih organizacija i kompanija čiji se programi i licence koriste na sajtu, i kao takvi uživaju zakonsku zaštitu te ih niko treći ne može koristiti u bilo kojoj formi ili obliku bez izričite saglasnosti autora. (To se posebno odnosi na koncepte, metode i elemente strukture web sajta, baze podataka, mape, izložbi, tekstova i vizuelnih materijala ali ne isključuje i sve ostale derivate i autorska prava koji iz njih proističu.) Upotreba publikacije je regulisana Creative Commons licencom navedenom na publikaciji, čiji je preuzimanje dozvoljeno.