Resnik


Bele zone na mapama predratnog perioda i ratnim planovima grada obuhvataju današnja periferna naselja južno i istočno od grada. Iz prijava ratne štete se vidi da su racije kolaboracionističke policije angaržovane i u ovim, tada seoskim zajednicama. U mnogim od njih, nemačka vojska je našla pogodne lokacije za masovne zločine - pre svega egzekucije taoca. Lokacije takvih streljanja su u Rakovici, između Rakovičkog  manastira i Resnika, nepotpuno istorijski obrađena lokacija Bubanj Potok, i veliko stratište, današnji spomen - park u Jajincima. Na sličnoj udaljenosti od centra Beograda i u jesen 1941. aktivnih logora "Topovske šupe" i "Banjica" se nalaze i lokacije zločina na Jabučkom ritu, Ledinama. najdalja je lokacija u Deliblatu. U blizini većine ovih lokacija i danas se nalaze naselja Roma.


Deo mape Beograda iz 1937, VGI, Beograd. Resnik i druga prigradska naselja nisu ucrtana.


Zapisnici i spiskovi

Levo: Spisak prijava ratne štete i primer lista grupne izjave romskih žitelja Resnika. Prijave ratne štete za Resnik su sačuvane za 51 lice. Zapisnici prijava ne sadrže adrese sa kojih su Romi proterani i/ili odvedeni u logore, kao ni adrese rodbine i komšija koji su dali svedočenja komisiji. Resnik je u to vreme bio selo, kao i druga današnja predgrađa, poput Belih Voda, Makiša, Žarkova, Malog Mokrog luga... Ulica i njihovih imena često nije ni bilo, ali je kolaboracionistička policija znala gde će naći romske prinudne radnike, taoce, žene i decu. Verovatno je da se nije radilo o čergarima - mnogi Romi u prigradskim selima su se bavili poljoprivredom kao i ostalo, većinsko stanovništvo. Takođe, većina inteniranih je u zimu 1942 puštena iz logora na Sajmištu. Većina ih je preživela rat. 

 

Prijave ratne štete za Resnik


wdt_ID r.br. ime prezime godište zanimanje datum odvođenja adresa odvodjenja deo grada grad logor prijavu podneo srodstvo adresa arh. br. kratak opis
1 Milan Marković nema dete jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Stanica Marković majka Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
2 Zora Marković nema dete jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Stanica Marković majka Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
3 Natalija Petrović 40 god domaćica jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Natalija Petrović lično Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
4 Leposava Petrović nema dete jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Natalija Petrović majka Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
5 Radoje Petrović nema dete jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Natalija Petrović majka Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
6 Aleksandar Petrović nema dete jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Natalija Petrović majka Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
7 Rosanda Petrović nema nema jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Natalija Petrović tetka Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
8 Živko Petrović nema dete jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Natalija Petrović tetka Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
9 Ruža Petrović nema dete jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Natalija Petrović tetka Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
10 Đurđa Petrović nema dete jesen 1941. Resnik Beograd Sajmište Natalija Petrović tetka Resnik AJ 273-963 pušteni kad i ostali
r.br. ime prezime godište zanimanje datum odvođenja adresa odvodjenja deo grada grad logor prijavu podneo srodstvo adresa arh. br. kratak opis

Resnik, privremena naselja 2012-2018


U 2018-toj godini, predgrađa Beograda poput Resnika su mesto naseljavanja najsiromašnijih Roma dislociranih novijim konfliktima, pre svega ratom na Kosovu 1998-1999, kao i izmeštanja stanovništva u privremena kontejner-naselja od strane Skupštine grada Beograda i Socijalnih službi. Resnik je lokacija dva takva naselja - prvobitnog, iz 2012, i napuštenog iseljavanjem stanovnika i zbrinjavanjem u stalni smeštaj, i novijeg, u Kijevu, osnovanog 2014 i naseljenog uglavnom romskim porodicama iz Bujanovca. Osnivanje prvobitnog naselja je 2012 uzrokovano prinudnim iseljavanjem naselja Belvil, i naišlo je na nasilne proteste lokalnog etnički većinskog stanovništva, organizovanog od strane neofašističkih navijačkih grupa. Naselje za Rome je napadnuto, povređeno je 20 policajaca, odigrao se i niz napada na romsku decu koja su čekala autobuse za školu. Naselje je moralo da bude stavljeno pod stalnu policijsku zaštitu. Sadašnje "privremeno naselje" u Kijevu, pored Resnika, nije pod posebnom zaštitom policije.


{{title}}

Deportacija, Belvil 2012.


Razvoj infrastrukture i tržišta nekretnina je ugrozio i tradicionalne odnose između grada i države i najugroženijih stanovnika Beograda, pre svega romskih izbeglica sa Kosova, i iselenika iz ekonomski ugroženih južnih okruga Srbije sa većinskim Albanskim stanovništvom. U više navrata, gradske vlasti su privremeno ili stalno raseljavale neformalna naselja za potrebe sportskih takmičenja (Univerzijada 2009), i građevinsko-infrastrukturnih radova (Most gazela 2009, i putna petlja Mosta na Adi, 2012). Deo stanovništva je bio "vraćen u opštine iz kojih su došli", a deo izmešten u privremena naselja poput Makiša, Lipovičke šume i Resnika. Većinu ovih naselja stanovništvo je napustilo, pre svega zbog nemogućnosti zarade i prevoza do grada. Manji deo je tokom 2013 i 2014 dobio preseljenje u stalni smeštaj, u naselju Kamendin, što je takođe dovelo do nasilja protiv Roma i demonstracija lokalnog stanovništva. 


Lokacija Resnik-Kijevo


{{title}}

Uslovi života u privremenom smeštaju, 2014


Iz članka portala Uperiprstom:

Pre nego što novinari posete neko od novoformiranih naselja neophodno je da se najave Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, kako objašnjavaju u Sekretarijatu ovakva praksa je uvedena na zahtev porodica, koje ne žele dam im bilo ko ulazi u naselje u kojem žive. U ovom delu Kijva živi 39 porodica, što je preko 150 ljudi. Svaka porodica do pet članova ima jedanu mobilnu stambenu jedinicu (kontejner) od 12 metara kvadratnih, porodice koje broje preko šest članova imaju dva kontejnera. Grad Beograd je pomogao u nabavljanju pokućstva. – Sekretarijat za socijalnu zaštitu snosi sve troškove stanovanja u novoformiranim naseljima: struja (računi za struju iznose u proseku 8.000 dinara leti, odnosno 12.000 dinara zimi, po porodici,) voda, košenje trave, popravke, redovno čišćenje naselja i okoline, što podrazumeva i dezinfenkciju, dezinsekciju i deratizaciju, sterilizaciju životinja u naselju, lečenje bolesnih životinja itd. U svakom novoformiranom naselju otvoren je i tzv. društveni centar koji uglavnom služi kao učionica – za dodatnu nastavu za decu, obrazovanje odraslih, radionice, edukacije, itd. Društveni centar je opremljen bibliotekama sa knjigama, kompjuterima, klupama i stolicama. U njemu se održavaju sastanci stanovnika naselja, a porodice ga mogu koristiti i za proslave rođendana, slava, venčanja i drugih društvenih događaja. – kažu iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Link >

Partneri na projektu:


Projekat su podržali:Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org


* Svi delovi ovog web-sajta i projekta predstavljaju autorsko delo i intelektualnu svojinu autora, partnerskih organizacija i kompanija čiji se programi i licence koriste na sajtu, i kao takvi uživaju zakonsku zaštitu te ih niko treći ne može koristiti u bilo kojoj formi ili obliku bez izričite saglasnosti autora. (To se posebno odnosi na koncepte, metode i elemente strukture web sajta, baze podataka, mape, izložbi, tekstova i vizuelnih materijala ali ne isključuje i sve ostale derivate i autorska prava koji iz njih proističu.) Upotreba publikacije je regulisana Creative Commons licencom navedenom na publikaciji, čiji je preuzimanje dozvoljeno.