Partnerske organizacije

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu (CIEH)
CIEH je nezavisna organizacija, osnovana u Beogradu 2014. godine sa ciljem da aktivno doprinosi društvenoj, istorijskoj i činjeničnoj interpretaciji Holokausta, genocida nad Romima, i zločina protiv čovečnosti počinjenim tokom Drugog svetskog rata u Srbiji i Jugoslaviji. CIEH se specijalizuje za analizu istorijskih narativa kroz arhivsko, narativno, interogativno i terensko istraživanje. Organizacija svojim aktivnostima pruža javnosti nezavisan uvid u događaje Holokausta, genocida nad Romima i prinudnog rada; takođe, objavljuje dokumenta, mapira lokacije istorijskih događaja, dokumentuje svedočenja i promene u društvenim i topografskim strukturama koje utiču na formiranje politike i kulture sećanja. CIEH veruje da glasovi učesnika i svedoka mogu biti preneseni ne samo svedočenjima, već i ključnim dokumentima, i da porukama tih glasova treba dati mesto u javnom govoru, edukaciji i komemoraciji.
www.cieh-chre.org

Humbolt univerzitet
Osnovan je u Berlinu pre više od 200 godina po ideji Vilhelma fon Humbolta o jedinstvu istraživanja i učenja. Sa sto osamdeset devet naučnih studija i preko 35.000 studenata jedan je od najvećih i ujedno najboljih nemačkih univerziteta. Godine 2012. je osvojio nagradu savezne vlade za izvrsnost. Na području istorije ima dvadeset katedri, između ostalog,i za istoriju istočne, te posebno jugoistočne Evrope. Na Katedri za istoriju 20. veka sa posebnim osvrtom na nacionalsocijalizam istražuje se i predaje celi spektar istorije Nemačke u 20. veku, od carstva do ujedinjenja 1990. godine. Posebno mesto zauzima istorija nacionalsocijalizma, za čije istraživanje se koriste metode istorijske antropologije, kulturne istorije i istorije svakodnevnog života.
https://www.hu-berlin.de/en/

Fondacija za sećanje, odgovornost i budućnost
Kao odraz sećanja na žrtve nacionalsocijalizma, Fondacija EVZ radi na promovisanju ljudskih prava i razumevanja među narodima. U tom smislu Fondacija predstavlja odraz neprestane političke i moralne odgovornosti države, privatnog sektora i društva uopšte za nacističke nepravde i nepravde prema žrtvama.
Fondacija pruža podršku međunarodnim projektima u sledećim oblastima:

• Kritičko preispitivanje istorije
• Rad u oblasti ljudskih prava
• Privrženost žrtvama nacionalsocijalizma

Fondacija EVZ je osnovana 2000. godine, prvenstveno u cilju isplate nadoknada bivšim žrtvama prinudnog rada. Programi isplata nadoknada završeni su 2007. godine. Fondacija raspolaže kapitalom u iznosu 5,2milijarde evra koji je obezbeđen od strane vlade i industrije Republike Nemačke. Ukupan iznos od 358 miliona evra je rezervisan za finansiranje projekata, a svoje dugoročne aktivnosti Fondacija finansira iz prihoda od kapitala.

https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html