Tomislav Dulić

Institut Hugo Valentin, Upsala univerzitet

Tomislav Dulić je istoričar, a od 2013. godine i direktor Hugo Valentin centra na Upsala univerzitetu u Švedskoj. Predaje na master programu Holokaust i studije genocida. U svojim istraživanjima se uglavnom bavi izvorima masovnih nasilja, čemu pridaje interdisciplinarni karakter, istražujući društvene i društveno-psihološke procese, kao i vezu između geografskih lokacija i nasilja.

Kod Hiperborejaca: Jugoslovenski zarobljenici u Norveškoj 1942 - 1945

Dulić je na Simpozijumu u Beogradu predstavio svoje istraživanje o 4.500 zatvorenika iz Jugoslavije, koji su poslati u Norvešku tokom Drugog svetskog rata, gde su uglavnom bili podvrgnuti prinudnom radu.

 Izlaganje Tomislava Dulićana seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd