Uvod o učenju o prinudnom radu u Drugom svetskom ratu

Napomena za nastavnike

Ovaj materijal je namenjen kao dodatni materijal nastavi predmeta Istorija, Sociologija i Građansko vaspitanje u srednjim školama u Srbiji i predstavlja uvod u tematiku prinudnog rada, ljudskih i radnih prava u vreme Holokausta i genocida tokom Drugog svetskog rata i nacističke i kolaboracionističke okupacione uprave u Srbiji. Materijal pred vama je namenjen izvođenju na jednom času, poželjno pošto su opšte tematike Drugog svetskog rata, Holokausta i genocida već obrađene. Materijal vam osim osnovnog uvoda i pojmova sa vremenskom linijom, nudi i linkove na naučne radove autora objavljene u publikaciji “Prinudni rad u Srbiji - Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada 1941-1944” u okviru istoimenog projekta koje je Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu izveo u saradnji sa Humboldt univerzitetom iz Berlina, a sa podrškom Fondacije za sećanje, odgovornost i budućnost u Nemačkoj (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ - EVZ).

Materijal je 13mb PDF namenjen kako štampi, tako i online upotrebi, sa aktivnim linkovima ka organizacijama i dodatnim sadržajima. Download je slobodan, vreme učitavanja oko 20 sek.


Objavljeno uz ljubaznu podršku Fondacije „Sećanje, odgovornost i budućnost“ - EVZ.

Creative Commons Autorstvo -
Nekomercijalno - Bez prerada 4.0
Međunarodna javna licenca
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.hr

ISBN 978-86-81246-03-0

Izdavač

Center for Holocaust
Research and Education - CHRE

Luke Vojvodića 35/4,
11000 Belgrad, Serbien
+38163247856
www.cieh-chre.org
[email protected]

Stavovi autora izneti u ovoj publikaciji ne odražavaju neophodno i stavove CIEH i Fondacije „Sećanje, odgovornost i budućnost“ - EVZ.

Odgovornost za sadržaj snose autori.


Citirani radovi autora:

Milan Koljanin
Institut za Savremenu istoriju, Beograd
Sabine Rutar
Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Regensburg
Sanela Schmid
Humboldt University, Berlin
Tomislav Dulić
Hugo Valentin-centrum, Uppsala University

Tekst:
Milovan Pisarri, Ružica Dević
Dizajn i fotografije:
Nikola Radić Lucati, CIEH