Milan Koljanin

Institut za savremenu istoriju, Beograd

Milan Koljanin je jedan od značajnijih istoričara i stručnjaka iz Srbije, koji se bavi Drugim svetskim ratom i Holokaustom. Takođe, Koljanin je i naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. Oblast njegovog naučnog istraživanja obuhvata oblasti od istorije Jugoslavije, društvene istorije Jugoslavije između dva rata i Drugog svetskog rata, do represivnih sistema, genocida i Holokausta. Autor je brojnih naučnih radova, publikacija, monografija i članaka.

 Logori kao izvor prinudne radne snage u Srbiji (1941-1944)

Tokom svog izlaganja Koljanin se bavio temom prisilnog rada tokom Drugog svetskog rata u Srbiji, a posebno koncentracionim logorima kao izvorima prinudnog rada.


Izlaganje Milana Koljanina na seminaru “Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada - Srbija 1941-1944”u Documentation Center Nazi Party Rallying Grounds

 Izlaganje Milana Koljanina na seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd