Baza podataka

Baza podataka po spiskovima specijalne policije IV odseka (za Jevreje) Uprave grada Beograda


Baza podataka sadrži informacije o dosijeima sledećih kategorijam lica policijski obrađivanih u vezi sa pripadnošću jevrejskom narodu: Hapšena i isleđivana lica, lica sprovedena "na nadležnost jevrejskom otseku" i direktno sprovedena u logore, lica isleđivana zbog veze sa Jevrejima od strane IV Otseka Specijalne policije Uprave grada Beograda. Istraženi materijal sadrži dosijea, zapisnike saslušanja, prijave, izveštaje, naredbe, propratice, lična dokumenta i fotografije. Baze podataka o isleđivanim licima je prikazana odvojeno, u skladu sa sistematizacijom spiskova izvornog materijala. Arhivske signature (Istorijski arhiv grada Beograda-IAB), su priključene tabelarnim podacima i dodate transkriptima izabranih dokumenata. Izdvojena je lista lica islešivanih od strane III odseka specijalne policije.

wdt_ID r.br. ID u bazi ime prezime lažno ime godište zanimanje adresa stanovanja mesto stanovanja datum odvođenja adresa odvodjenja deo grada grad logor prijavu podneo srodstvo adresa arh. br. kratak opis
1 2 Ladislav Grinski 12.09.1904. muzičar Kralja Petra 54 5.nov. 1941. selo Ostružnica Banjica IAB UGB SP IV 43/8 k 279/28 Posle bekstva iz logora Topovske šupe, uhvatila ga Granična policija u selu Ostružnica
2 3 Dušan Rivas 12.10.1913. krojač Kralja Petra 54 5.nov. 1941. selo Ostružnica Banjica IAB UGB SP IV 43/8a k 279/28 Posle bekstva iz logora Topovske šupe, uhvatila ga Granična policija u selu Ostružnica
3 4 Hinko Rivas 27.11.1921. kuvar Kralja Petra 54 5.nov. 1941. selo Ostružnica Banjica IAB UGB SP IV 43/8b k 279/28 Posle bekstva iz logora Topovske šupe, uhvatila ga Granična policija u selu Ostružnica
4 5 Isak Alkalaj 12.1.1874. trgovački putnik Kralja Aleksandra 128/4 12.12.1941. Petrovac na Mlavi Beograd nema IAB UGBS SP IV 26/14 k 234/3 Uhapšen u Petrovcu na Mlavi sa lažnom LK. Prethodno je bio u logoru Topovske šupe odakle je pušten zbog bolesti
5 6 Mirko Majirović 15.8.1910. trgovački pomoćnik Vojislava Ilića 81 7.4.1942. Vojislava Ilića 81 Beograd IAB UGBS SP IV 26/27 k 234/16 Priveden zbog prijave da sluša radio za vreme policijskog časa. Predat Jevrejskom odseku
6 7 Hana Majirović (rodjena Andja Sekurović) 5.3.1905. domaćica Vojislava Ilića 81 7.4.1942. Vojislava Ilića 81 Beograd IAB UGBS SP IV 26/27a k 234/16 Privedena zbog prijave da sluša radio za vreme policijskog časa. - Srpkinja prešla na jev. Veru - Predata Jevrejskom odseku
7 8 Savka Krivokuća 21.11.1906. radnica Apotekarske zadruge Stiška 26 7.4.1942. Stiška 26 Beograd IAB UGBS SP IV 26/27b k 234/16 Privedena zbog prijave da sluša radio za vreme policijskog časa.- Srpkinja, puštena na slobodu
8 Vlada Maleš 1916 stolarski pomoćnik Stepana Ljubiše 19 24.12.1941 IAB UGBS SP IV 30/19 k 246/7 Priveden pod sumnjom da saradjuje sa komunistima. Pušten.
9 Vojin Govorčin 1915 stolar Stanoja Glavaša 33 15.8.1941 IAB UGBS SP IV 30/59 Uhapšen kao komunista. Slaže se da njegova sestra stvari prenese u drugi stan.
10 11 Erna Rozenberg Vera Mihailović 13.2.1926. tumač u Javnoj berzi rada Svetozara Miletića 5 31.7.1942. Beograd, blizu Narodnog pozorišta Beograd IAB UGBS SP IV 26/27b k 234/16 Kao Jevrejka se krila pod lažnim imenom Vera Mihailović duže vremena, pa predata Odseku za Jevreje.

Baza podataka Jevreja i lica u vezi sa Jevrejima isleđivanih od strane III odseka policije Uprave grada Beograda 1941-1944


wdt_ID r.br. IAB,UGB,SP III - ime prezime period
1 1 8,k.144/1 Berta Flatović 1941
2 2 8/a,k.144/2 Jevreji u Beogradu 1941
3 3 8/1,k.144/3 Avram Mandilović 1941
4 4 8/2,k.144/4 Elvira A. Kolb 1941-1944
5 5 8/3,k.144/5 Elza M.Kovač 1941
6 6 8/4,k.144/6 Johana E.Mosbaher 1941
7 7 8/5,k.144/7 Samuilo D.Pijade 1941-1942
8 8 8/6,k.144/8 Roza S. Bahar 1941
9 9 8/7,k.144/9 Nisim E. Konfino 1941
10 10 8/8,k.144/10 Rejna D. Mandil 1941-1942
r.br. IAB,UGB,SP III - ime prezime period

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org