Mapa lokacija

Mapa lokacija


Detaljna interaktivna i geo-referencirana mapa Beograda je prikazana u GIS aplikaciji sa savremenom i istorijskom mapom, satelitskim snimkom, kao i avio snimcima iz perioda rata. Na aktivnim linkovima lokacija adresa žrtava i oštećenih lica iz Fonda doumenata Specijalne policije Istorijskog arhiva grada Beograda, Arhiva Jugoslavije i Arhiva jevrejskog istorijskog muzeja, se nalaze osnovni podaci sa signaturama dokumenata u Istorijskom arhivu grada Beograda i opisom. Strktura podataka prati dostupne opise u zapisnicima i drugim, pratećim dokumentima. Rad na ovim mapama je stalan i ne predstavlja konačan broj žrtava ili stanje istorijskih izvora.

Izbor podloga: Satelitski snimak, Open street mapa, Topografska mapa, Minimal mapa svetla i tamna.

Sadržaj mape (lejeri): Geo-referencirani Plan Beograda iz 1937 u razmeri 1:5000 (VGI), geo-referencirane aero-fotografije bombardovanja Beograda 1944 (USAF), Vektorski prikaz objekata od istorijskog značaja. Preciznost geo-referenciranja istorijskih mapa i snimaka je 3m.

Opcije korisnika: Markeri, grupisanje (clusters), izbor podloga i transparentnost lejera se mogu podešavati od strane korisnika. Obeležavanje bookmarka i crtanje su takođe dostupni.

Mape lokacija su dostupne na sledećem linku: GIS mapa


 

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org