Elvira Kolb

Transkript zapisnika o isleđivanju Elvire Kolb


Radjeno 12. decembra 1941. godine u Odelenju

specijalne policije Uprave grada Beegrada.

 

__Z__A__P__I__S__N__I__K__

 

                o saslušanju Popović Milice ,rodjene Elvira Kolb, po zanimanju domaćice iz Beograda, Sazonova  ulica br. 55., rodjene 11. II 1916. godine u Golukbincima srez Stara Pazova, od oca Adolfa i majke Ilone, udata, majka jednog deteta, podanice Srpske,  neosuđivane, koja na postavljena pitanja dade sledeći odgovor.

                Pre moje udaje za Nikolu Popovića ja sam živila stalno u Golubincima u Beograd sam dolazila samo kao devojčica, dok sam pohađala II žensku gimnaziju, gde sam svršila dva razreda. Posle prekida škole ja sam se posvetila domaćim poslovima, a 1931. godine svršila sam daktilografski kurs u Beogradu.

                Pre udaje ja sam bila vere Mojsijeve, pošto su mi roditelji, otac i mati bili Jevreji. Prilikom udaje za Nikolu Popovića, a te je bilo 1932 godine, ja sam prešla u pravoslavlje. Posle okupacije ja sam se u Inđiji prijavila kao Jevrejka, a smatrala sam da nije potrebno da se prijavim i u Beogradu, pošto sam se u Inđiji već prijavila. Traku sam nosila sve dok su je nosile i ostale Jevrejke udate za hrišćane, a kada su one skinule traku skinula sam je i ja.

                 Ličnu kartu na ime Milice Popović  dobila sam u VII kvartu. Smatrala sam da mi ta karta pripada, pošto sam se pokrstila i na krštenju dobila ime Milica, a udajom prezime Popović.

                Sto se tiče politike ona me nikada nije interesovala.

                Ja gledam svoje dete i posvetila sam se bila sva svojoj porodici, mužu i detetu. Nikada i ne pred kim nisam kritikovala rad Srpske vlade, a pogetovu rad pretsednika iste niti me je se to što ticalo, niti sam kad što pred kim o tome govorila.

                Nije istina da sam ja ma pred kim govorila da je Pretsednik vlade bio na večeri sa nemačkim ličnostima i tražio tom prilikom da se strelja 200 najuglednijih Srba. To je jedna obična xxx izmišljotina koju je neko za mene izmislio, a ja želim da se to lice, koje je ovo destavilo suoči sa mnom i da kaže kada sam ja to i pred kim rekla.

                To je sve što bih po ovom imala da kažem.

                Ispit mi je pročitan i sve su meje reči  u njemu zapisane.

                                                                                                                                                 Pismena sam,

                                                                                                                                                 Potpis: Milica Popović

Zapisničar, (nečitko)

 

Sig. IAB UGB - SP III - 8/2, k. 144/4


 

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org