Evgenije Polaček

Transkript zapisnika o isleđivanju Andrejevića Andreje (Evgenije Polaček)


Rađjeno u Odelenju Specijalne Policije

Uprave grada Beogrgda

na dan 26 jula 1942 god

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

o saslušanju Andrejevića Andreje, advokatskog pripravnika iz Beograda koji je osumnjičen da je jevrejskog  porekla i da se krije pod lažnim imenom.

I

Zovem se Andrejević Andrija, po zanimanju sam advokatski pripravnik, rođen sam 18. avgustas 1913 godine u Budimpešti od оса Evgenija i majke Josefine rođene Ungar, oženjen Terezom rođenom Ciger, vere rimokatoličke, narodnosti srpske, sa stanom u Skadarskoj u1. 41 u Beogradu

II

                Moje pravo legitimno ime Andreja Andrejević, a ne neko lažno prezime.

Ranije porodično prezime bilo mi је Polaček,ali је to prezime promenjneno u sadašnje prezime Andrejević zakonskim putem,to jest putem redovnog postupka za promenu prezimena po zakonu o ličnim imenima. Nošenje novog porodičnog prezimena Andrejević odobreno mi је odlukom Uprave građa Beograda negde oko 1936 godine. Jedini razlog sa kojeg sam tražio i dobio ovu promenu

prezimena bio je u tome, Što sam se od uvek osećao u svemu kao Srbin, pa nisam želeo

da zadržim svoje ranije stranačko prezime.

Ranije prezime Polaček češko je prezime,pošto je moj otac poreklom iz Češke.

Kao inzenjer, stručnjak za izgradnju tunela, mostova i slično on je bio pozvat iz Čehoslovačke u našu zemlju odmah'posle Svetskoga rata da svojim stručnim radom doorinese obnovi zemlje,od strane naše tadašnje vlade. Kao nadinzenjer državne sluzbe on je dugo godina vodio radove na izgradnji drzavnih puteva,kao Užice-Vardište,Kraljevo-Raška i slično.

Ja sam sve svoje škole svršio u Jugoslaviji,pošev od osnovne škole i gimnazije,sa pravnim fakultetom i doktoratom. Moje nacionalno obeležje i patriotizam može u svako doba da potvrdi čitav niz uglednih svedoka. Imam mnogo školskih drugova koji me temeljito poznaju i koji će uvek moći da

potvrde da sam češkog to jest slovenskog porekla i da sam uvek bio katoličke vere.

Rodjen sam kao Hrišćanin,od Hrišćanskih roditelja, što će takođe potvrditi.

U slučaju potrebe nabaviću i pođneću dokumenta o poreklu mojih predaka,sve do trećeg kolena.

Isto tako mogu u svako vreme da dokažem da šam od uvek vodio borbu protiv komunističkih tendencija i bio uvek skroz nacionalno obeležen. Ilustracije radi navodim da sam se primera radi u Udruženju Advokatskih pripravnika, na godišnjoj skupstini, ogorčeno borio protiv toga da predstavnici levičarskih struja  zavladaju u udruženju,zbog čega sam čak oglašen za nekog fašistu. Ovo  može potvrditi komesar Nedić sada šef personalnog adseka U.G.B. koji je bio izaslanik vlasti na toj skupštini. Svoju doktorsku tezu iz oblasti nacionafsoconalsističke doktrine u krivičnom pravu i godinama sam

studirao najnoviju nemačku nacional socijalističku literaturu u tu svrhu  i danas imam u biblioteci samo najnovija nemačka_naučna dela iz te oblasti.

Ispravnost moga karaktera,okolnost da sam uvek bio u svakom pogledu Srbin ,poreklo moje i moje porodice poznato je i mnogim službenicima i same Uprave grada Beograda i verujem da će moje gornje navode potvrditi i gospoda koja me dobro poznaju,kao g.Vidak Paković, Radoslav Nikolić, Dušan

Pavlović,Vlada Popović a u slučaju potrebe i mnogi drugi.

Ja sam još 1935 godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, a još od 1933 god. radim u advokaturi u Beogradu, i to sam preko 5 godina radio kod poznatog beogradskog advokata Lekića Bogdana Obilićev venac Br. 3, a isto tako veoma sam dugo radio u Sreskom Sudu i Okružnom sudu, pa i posle rata, a sada sam trebao da otvorim svoju advokatsku kancelariju.

Tо je sve što po ovome iman da kažem. Ispit mi je pročitan i priznajem ga za svoj.

Pismen sam, Overava

Pečat: Po naredbi Šefa odeljenja specijalne policije

Šef odseka III Policij. komesar.

Transkript drugog saslušanja Andrejevića Andreje (Evgenije Polaček)


Rađeno na dan 26. jula 1942 godine u

Odeljenju specijalne policije

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

o naknadnom saslušanju Andrejevića Andreje advokatskog pripravnika iz Beograda, koji je osumnjičen da je jevrejskog porekla, da je vadio pasoš ze Mađarsku pod lažnim imenom i da se krije od vlasti.

I

                Zovem se Andrejević Andreja po zanimanju sam advokatski pripravnik rodjen 18 avgrusta 1913 god. u Budima Pešti od oca Evgenija i majke Jozefine rodjene Ciger, sa stanom u Beogradu u ul. Skadarskoj 41.

II

                Kako sam na prvom svom saslušanju kod ovih vlasti propustiomnoge stvario sebi a sada stekao ubeđenje da vlasti raspolažu sa podatcima o meni to sam rešio da svoje  prvo saslušanje dopunim i priznam sve o sebi.

Ja sam prvi put pokušao da vadim pasoš za Mađarsku na ime g.Lukića Radmila advokata iz Beogradaotprilike pre dva meseca. Do legitimacije advokata Lukića došao time što sam ga zamolio da mi je pozajmi za kratko vreme. Mislio sam da na njegovo ime izvadim pasoš i odem u Madjarsku da bih pribavio neka dokumenta i da se sa njima vratim. legitimezciju sam pozajmio pod izgovorom da mi je potrebna za jednu advokatsku intervenciju.

Postupak za vađenje pasoša ostao je bezuspešan zato jer je g. Lukić oglasio legitimaciju za nevažeću, jer ja nisam mogao da je vratim u roku koji sam obećao, pošto je postupak oko vađenja pasoša trajao dugo.

Drugi put sam tražio pasoš na ime  Ljutomirca Tihomira, zanatlije, ali i u toj stvari nisam uspeo, pošto sam se infrormisao da je za odobrenje puta potrebno dokazati razlog putovanja, a takav dokaz nebi bilo moguće pribaviti.? Ime Ljutomirac Tihomir izmislio sam i nikakve isprave na to ime nisam imao.

Za vađenje prvog pasoša intervenisao je g. Nikola Petrović direktor Jugoslovenskog Lojda, za koga sam čuo da može da izdejstvuje pasoš pošto ima dobre veze sa našim i mađarskim vlastima. Žena Nikole Petrovića je iz jedne ugledne mađarske porodice, koliko mi je poznato. Nikoli Petroviću dao sam za ovu intervenciju u jednoj koverti 5.000 dinara, na ime njegovog honorara.

Moj otac, majka i sestra Vera privatna činovnica odvedeni su od strane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vlasti pod sumnjom da su jevreji i tada neznam ništa više za njih. Moja familija odvedena je februara ove godine.

Ja sam od februara ove godine stanovao u Pančevu u ul. Admirala Šera 16 kod Josifa Trauba, zanatlije-obućara i s vremena na vreme dolazio sam u Beograd. U Pančevu sam živeopod imenom Lukića Radmila advokata, aputovao sam sa objavama vađenim u X kvartu.

To je sve što po ovome imam da kažem. Ispit mi je pročitan i sve su moje reči u njemu upisane te ga za svoj priznajem.

                                                Pismen sam,

Potpis: Andreja Andrejević

O  V  E  R  A  V  A

Pečat:   Po naredbi

Šefa odeljenja specijalne policije

Šef otseka III policij. komesar

(Nečitko)

Pečat2:

MUP FNRJ

Uprava državne bezbednosti

8128 str 9

Sig. IAB UGB - SP III - 8/28,k. 144/30

 

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org