Krivokuća Savka

Transkript zapisnika o isleđivanju Krivokuće Savke


Z  A  P  I  S  N  I  K

O izvršenom saslušanju KRIVOKUĆE SAVKE,radnice is Beogradа.

I

                Zovem se KRIVOKUĆA SAVKA, po zanimanju radnica kоd Apotekarske zadruge, rodjena 21 novembra 1906 godine u Čikagu/S.A.D./, od oca Milana i majke Stanke rodj. Krivokuća, po narodnosti Srpkinja, vere pravoslavne, neudata, neosudjivana i policijski nekažnjavana,sa stanom u Stiškoj ulici bг.26.

II

                U Beogradu živim od 1938 godine. Izvesno vreme, oko godi-dana, radila sam kao kućna pomoćnica kod privatnih lica, a sada sam zaposlena kao obična radnica kod Apotekarske zadruge.

                Politikom se nikada nisam bavila,pošto za nju nemam ni smisla ni interesa. Nisam nikada pripadala niti jednom udruženju ili organizaciji, niti sam kada uzimala učešća u kakvim nedozvoljenim akcijama. O politici nisam nikada ni sa kime diskutovala, niti je kada ko pokušavao da me pridobije sa kakvu političku ili neku drugu akciju.

                U Stiškoj ulici br.26 stanujem od meseca maja prošle godine. Poznato mi je da je u istoj ulici, odnosno u istoj zgradi, stanovao i Jevrejin Majirović Mirko sa ženom. Sa ovim Jevrejinom i njegovom ženom ja se nisam družila, niti sam sa njima održavala kakve veze; poznavala sam ih samo kao obične komšije, pošto su stanovali u istoj kući. Iz Stiške ulice 26 oni su se otselili pre mesec i po dana i nije poznato gde. Od njihova odlaska do danas primetila sam da je ovaj Jevrejin svega jedanput dolazio u našu zgrađu, i to radi nekih odela koje je prilikom preseljvanja bio ostavio. Sem ovoga puta nisam ga nikako više vidjala. i Olgu Jovanović, privatnu činovnicu poznajem irranije iz Apotekarske zadruge,pošto je i ona bila tamo zароslеnа. Od meseca januara ove godine Jovanovićka je stanovala kod mene sve do i njenog hapšenja od strane Uprave grada. Inače sa njom se nisam nikada mnogo družila, i nije mi uopšte poznato zbog čega je uhapšena. Dok je stanovala kod mene,nisam mogla da zapazim kod nje ništa sumnjivo. Sa mnom je u razgovor veoma retko i dolazila,i nika- nije pokretala kakva politička ili druga slična pitanja. Nisam zapazila da su je u stanu posećivala kakva sumnjiva lica.

                Tačno je da ja u svome stanu imam jedan radio-aparat. Veoma ga retko upotrebljavam, pošto nije u potpunosti ni ispravan, i preko njega nisam slušala emisije nikakvih stranih radio-stanica, pa ni emisije radio-Londona i Moskve.

                Tо je sve što imam da kažem po prednjoj stvari,nisam komunistkinja, i sa komunistima nemam uopšte nikakve vezre.Od kuće inače nigde ne odlazim, i ne družim se ni sa kakvim sumnjivim licima. Nisam učinila ništa što bi se kosilo sa Zakonom i postojećim poretkom, pa molim dа budem puštena na slobodu.

Saglušanje mi je pročitano,i sve su moje reči u njemu verno zabeležen.

Zapisničar - referent (nečitko)

Pismena,

Potpis: Savka Krivokuća

O V E R A V A:

Pečat:

Šef Otseka IV - komesar

Potpis: Bećarević

 

Sig. IAB UGB SP IV - 26/27b - k. 243/16


 

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org