Lazar Pijade

Transkript izveštaja o statusu Lazara Pijade sa porodicom


G   E  S  T  A  P  O  U

B  E  O  G  R  A  D

 

                U vezi Vašeg naređenja 1V/1-P 378-Kl.,od 20. januara tek. godine, Upravi je čast dostaviti sledeći izveštaj:

                U Gvozdićevoj ulici br.57. imao je svoj stan,kao zakupac, Pijade Lazar, koji je stanovao sa ženom Ester i ćerkama Luci i Rašel.

                Lazar Pijade bio je ranije trgovac čarapa,pa je 17. XI 1941 godine upućen u logor.  

                Njegova žena Ester i ćerke Luci i Rašel upućene su takođe u logor 11. XII 1941. godine i ovaj stan je zapečaćen.

Prema svemu gore izloženom nije moguće da neka od ovih jevrejki održava veze sa nekim seljankama i oficirom koji stanuje u Nikole Stefanovića ulici br.22.

                U Gvozdićevu ulicu br.37. dolazi inžinjerski major Branko Jevtić. On dolazi kod Vere Matijašević, sup uge Dr. Matijaševića, koji se nalazi u ropstvu, a kome je Jevtić kum. Jevtić preko Vere Matijašević dobija i mleko, koje ona uzima od nekog seljaka,pa za isto dolazi gotovo svaki dan.

 

Sig. IAB, UGB - SP III - 8/15, k 149/17


 

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org