Nikola Popović

Transkript zapisnika o isleđivanju Nikole Popovića

Rađeno 20 januara 1942 godine

u Odeljenju specijalne policije U.g.B

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

                O izvršenom saslušanju POPOVIĆA NIKOLE, bivšeg vojnog činovnika, sa stanom u ulici Sazonovoj B r. 53.

I.

                Zovem se Popović Nikola,bivši vojni činovnik,sada bez zanimanja, rođen dam 3-V-1912 godine,u Golubincima, srez Stara Pazova, sada u Hrvatskoj, od oca Živana i majke Jelene, rođ, Pandurević, Srbin sam vere pravoslavne, sa stanom u ulici Sazonovoj br. 53.

II.

                Ja neznam da postoji kakva krivica i razlog za moje hapšenje. Sama činjenica da sam bio ohenjosn sa Jevrejkom mislim nije dovoljan razlog da se smatram opasnim da javni poredak,

                Nisam naviknut i vaspitan u tome duhu da kritikujem postojeći poredak, jer sam svršeni đak podoficirske škole, gde se pitomci vaspitavaju da žive umru za Kralja i otadžbinu.

                I da hoću drukčiji ne mogu postati. Takav sam bio i takav ću ostati.

                Sam komunizam kao ideja mene nije nikada privlačio, pa, se ni sada nemogu nadati od takvog poretka ničemu.

                Pre rata ja sam bio u vojnoj službi, služeći u Vojnom Geografskom institutu. Ni tamo ne bih mogao opstati u takvim redovima, da sam imao običaj da pričam što ne treba ili da sam se nevojnički ponašao.

                Ukoliko vlasti imaju podataka da sam ja šta gde rekao, to mođe biti samo omaška, pa molim da mi se uzme za greh.

                Uostalom ovo je bila jedna mala škola za mene, kako bih znao da se dans nesme ništa nepromišljeno reći, te se neće desiti da još koji put odovaram ma zašta.

                Toliko sam imao ga izjavim s tim da mi je iskaz pročitan pa ga kao takvog za svoj priznajem i potpisujem.

 

Pismen,

Nikola Popović

 

OVERAVA JU

Zapisničar,

Sig. IAB UGB SP III - 8/2 k. 144/4

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.

<hr />


Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org