Šljivić Tereza

Transkript zapisnika o isleđivanju Šljivić-Fišer Tereze


Rađeno na dan 18 februara

1942 godine u Odeljenju specijalne

policije Uprave grada Beograda.

 

                O saslušanju ŠLJIVIĆ-FIŠER TEREZE; domaćice, rođena 1 oktobra 1893 god. u Perlezu, srez Bečkerek, od oca Marka Fišera i majke Ernestine, rođ. First, nadležna u Perlezu, po narodnosti Jevrejka, nekažnjavana, sa stanom u Beogradu u Požarevačkoj ul. br.2, koja na postavljena pitanja izjavi:

                Kao što sam napred navela.rođena sam u Perlezu, kao Jevre ka, gde sam duže vreljena živela. Ranije sam bila nameštena kao poštanska činovnjica u Novom Sadu, gde sam se upoznala sa poč. Šljivić Ostojom, trgovcem, sa kojim sam se docnije građanskim brakom i venčala. U novom Sadu sa Šljivićem sam živela od 1927 do 1935 godine, posle toga smo se preselili u Beograd, gde smo živeli sve do njegove smrti, a on je umro 1939 godine.

                Samnom u zajednici u Beogradu živela je i moja majka Ernestina Fišer, koja je stara 71 godinu, i istu kao Jevrejku prvi put sam prijavila u jevrejski otsek, no drugi put prilikom prijavljivanja svih jevreja uopšte nisam je prijavila, a to nisam učinila iz razloga toga, što sam se plašila za nju u logoru i na taj način htela sam la je sklonim. Prilikom venčanja sa mojim mužem, ja sam bila prešla u pravoslavnu veru ali dokaza o tome nemam, te se zbog toga i dalje smatram Jevrejkom.  

                Prilikom prebacivanja pojedinih jevre skih porodica iz banata, kod mene su poslednjih dana dolazili razni Jevreji u glavnom iz Perleza i Pančeva, koje sam sa hranila i po nekad i pomagala. Ovi Jevreji prilikom posete kod mene ostavljali su i izvesne svoje vrednosne stvari, kao zlatninu, gotov novac, odela, veš i t.sl. Tako sam ja posle odvođenja ovih jevreja u logor u svom stanu držala sakriveno jedno džakče zlatnog nakita, u kome džakčetu se pored toga nalazio i gotov novac, ali nezkam koliko je bilo. Isto tako kod mene je bila skrivena veća količina veša, odela i cipela, a sve mi je ovo bilo skriveno u podrumu. Zlatnina-nakit i gotov novac bio mi je skriven u vešu u mome ormanu u mojoj spavaćoj sobi. Jednoga dana, a to je bilo na dan 12 o.m. meni je pokraden stan i tom prilikom mi je iz stana odnešeno samo ono što be pripadalo tim Jevrejima, koji su kod mene ostavili, naime celokupno zlato i gotov novac. Ko je tu krađu izvršio meni je nepoznato.

                Poznato mi je bilo da je zabranjeno bilo skrivati jevrejsku imovinu i da se vlastima morala ista prijavljivati , ja to nisam učinila svesno iz razloga toga, što sam se plašila vlasti i što sam mislila da će ista zlatnina i novac u izvesnom danom momentu biti možda vraćena sopstvenicima, ili pak da će docnije koristiti meni. U vezi sa gornjom izjavom izjavljujem da su kod mene dolazili sledeći Jevreji: porodica Miler, iz Pančeva, porodica Nadaš, iz Pančeva, porodica Heler iz Perleza i gospođa Šulman iz Bečkereka. Sada se svi ovi Jevreji nalaze u logoru.

                Ja sam se u glavnom izdržavala od svoje zarade, jer sam bila zaposleka kao činovnica u garaži "Progres“, gde sam primala prinadležnosti u sumi od 2.000 dinara, a pored toga izdavala sam podstanarima stan i od toga primala oko 1.000 dinara.

                Priznajem da sam učinila napred pobrojane krivice svesno i svojevoljno, a to sve sam učinila iz bo jazni za svoju majku i sebe, što se smatramo jevrejima, da ćemo biti odvedeni u logor, kao i svi ostali Jevreji. Drugo ništa nemam da kažem. lspit mi je pročitan i u svemu ga za svoj priznajem.

Pismena,

Potpis: Šljivić Tereza

SASLUŠAO I OVERAVA

Pečat:   Po naredbi  Šefa Otseka specijalne policije

                Šef Otseka, (nečitko)


 

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org