Vladaslav Miler Valdemar

Transkript izveštaja o bekstvu Vladaslava Milera Valdemara

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1 Br. 4373

9 marta 1942 godine

Beograd

Uprava grada Beograda

                Iz zatvora Sreskog načelstva u Vel. Orašju, u noći između 20 i 21 februara o.g. provališvi plafon na apsani, pobegao je u nepoznetom pravcu Milić Vladislav, prekršteni Jevrejin, čije je ime bilo Miler Vladislav Valdemar, rodom niz Koprivnice, nastanjen u Markovcu. Gore imenoveni je bio priveden Sreskom načelstvu od strane žandarmerijske stanice u Markovcu pod sumnjom da je pripadao komunističkoj portiji,

                Gore pomenuti nema pri sebi isprava. Star je oko 28 godina, rasta. srednjeg,ne sebi ima čizme, zimski kaput i crni šešir, lica okruglog,očiju zrikavih, gleda ukoso, a bradu i brkove brije.

                Dostavljajući prednje, umoljavate se da ze gore imenovanim raspišete energičnu potragu, i u slučaju pronalaska da ga pod jakom stražom spoovedete Sreskom načelstvu  –Veliko Orašje a da o svemu izvestite Ministarstvo.

Po naredbi

Ministra unutrašnjih poslova

Načelnik,

(Potpis nečitak)

Dostavljeno

Svima okružnim načelstvima

Uprava grada Beograda

Pečat: Uprava grada Beograda

--- 3713

16-3-1942

Sv: 2566 III otsek

(potpis nečitak)

Sig. IAB UGB - SP III - 8/20 k, 144/22

Projekat su podržali


Projekat je realizovan sredstvima iz prvog ciklusa finansiranja programa iz oblasti nauke, kulture i obrazovanja Saveza jevrejskih opština Srbije, vezanih za Holokaust u Srbiji, podržanih sredstvima Republike Srbije na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika. Dodatna sredstva obezbeđena su ljubaznošću Westbury group. Tehnološki partner: GDI Solutions d.o.o.Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org