Mape lokacija stradanja Roma u Beogradu, Kragujevcu i Leskovcu tokom Drugog svetskog rata


Detaljne interaktivne i geo-referencirane mape Beograda, Kragujevca i Leskovca su prikazane u GIS aplikaciji sa savremenom i istorijskom mapom, satelitskim snimkom, kao i avio snimcima iz perioda rata. Na aktivnim linkovima lokacija adresa žrtava i oštećenih lica iz prijava ratne štete Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača se nalaze osnovni podaci sa signaturama dokumenata u Arhivu Jugoslavije i opisom. Strktura podataka prati dostupne opise u zapisnicima. Rad na ovim mapama je stalan i ne predstavlja konačan broj žrtava ili stanje istorijskih izvora.

Izbor podloga: Satelitski snimak, Open street mapa, Topografska mapa, Minimal mapa svetla i tamna.

Sadržaj mape (lejeri): Geo-referencirani Plan Beograda iz 1937 u razmeri 1:5000 (VGI), geo-referencirane aero-fotografije bombardovanja Beograda 1944 (USAF), Vektorski prikaz objekata od istorijskog značaja. Preciznost geo-referenciranja istorijskih mapa i snimaka je 3m. 

Opcije korisnika: Markeri, grupisanje (clusters), izbor podloga i transparentnost lejera se mogu podešavati od strane korisnika. Obeležavanje bookmarka i crtanje su takođe dostupni. 

Mape lokacija su dostupne na sledećem linku:


Mapa Srbije - sažeti prikaz lokacija stradanja Roma


Edukaciona mapa najvažnijih lokacija stradanja Roma je prikaz mesta i događaja u Srbiji koji omogućava bržu i efikasniju orijentaciju. Deo lokacija na ovoj mapi je povezan sa sadržajima CIEH van ovog sajta i sa sajtovima drugih organizacija. 

 

Partneri na projektu:


Projekat su podržali:Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org


* Svi delovi ovog web-sajta i projekta predstavljaju autorsko delo i intelektualnu svojinu autora, partnerskih organizacija i kompanija čiji se programi i licence koriste na sajtu, i kao takvi uživaju zakonsku zaštitu te ih niko treći ne može koristiti u bilo kojoj formi ili obliku bez izričite saglasnosti autora. (To se posebno odnosi na koncepte, metode i elemente strukture web sajta, baze podataka, mape, izložbi, tekstova i vizuelnih materijala ali ne isključuje i sve ostale derivate i autorska prava koji iz njih proističu.) Upotreba publikacije je regulisana Creative Commons licencom navedenom na publikaciji, čiji je preuzimanje dozvoljeno.