Sanela Šmid

Humbolt univerzitet, Berlin

Sanela Šmid je 2012. godine doktorirala na Univerzitetu u Bernu doktorskom disertacijom po nazivom „Nemačka i italijanska okupacija u Nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941‒1943/45“. Od 2012. do 2016. godine radila je na tomu 14 „Okupirana jugoistočna Evropa i Italija“ zbirke dokumenata „Progon i ubistvo evropskih Jevreja od strane nacističke Nemačke, 1933‒1945“. Trenutno organizuje naučnu mrežu na temu „Pljačka jevrejske imovine u Jugoslaviji od 1940. do 1945. godine“ sa sedištem na Humbolt univerzitetu u Berlinu (Katedra za nemačku istoriju u 20. veku). Autorka je brojnih naučnih publikacija iz oblasti Drugog svetskog rata i Holokausta.

Tragom srpskih civila - prinudnih radnika u Nirnbergu

Sanela Šmid je u svom izlaganju na Simpozijumu u Beogradu predstavila svoje istraživanje o civilima iz Srbije koji su tokom Drugog svetskog rata bili na prinudnom radu u Nemačkoj, a posebno u Nirnbergu. Autorka je predočila arhivske nalaze 153 osobe koje su registrovane iz Srbije a bile su na prinudnom radu u Nirnbergu.


Izlaganje Sanele Šmid na seminaru “Proizvođači, korisnici i posledice prinudnog rada - Srbija 1941-1944”u Documentation Center Nazi Party Rallying Grounds

 

 Izlaganje Sanele Šmid na seminaru “Prinudni rad u Srbiji 1941-1944: Istorijska kontekstualizacija i topografija sećanja” u Jevrejskoj opštini Beograd