Bubanj potok

Bubanj Potok

Bubanj potok je lokacija južno od Beograda koja se nalazi blizu puta koji je iz glavnog grada vodio ka Avali. Po raspoloživim arhivskim izvorima, i tu je jeseni 1941. izvršeno jedno masovno streljanje Jevreja. Iako se o tom događaju i dalje ne zna skoro ništa, moguće je predpostaviti da je lokacija izabrana od strane nemačkih okupatorskih snaga zbog prisustva kamenoloma i dolina, mesta koja su odgovarala prirodi zadatka koje je nemačka vojska imala. Pored Jajinaca, Rakovice, Jabuke i Ledina (Trostruki surduk), Bubanj potok je peta lokacija u okolini Beograda u kojem su vršene masovne likvidacije Jevreja.

Istraživanje lokacije je još u toku.

 

{{title}}

Hronologija događaja

Picture

Oktobar 1941. godine (verovatno) - masovno streljanje jedne ili više grupa Jevreja iz logora Topovske šupe u Beogradu.

Picture

Posle 1945. godine - otvoren je streljački poligon JNA i vojna baza, otvoreno je više kamenoloma i probijen je auto-put.

Picture

1999. Vojna baza je bombardovana, i najvećim delom van funkcije.