MESTA stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941 – 44.

Priručnik za čitanje grada

uredili Rena Rädle i Milovan Pisarri

korice_prirucnik_1941-44    MESTA stradanja i antifašističke borbe u Beogradu : 1941-44. : priručnik za čitanje grada / [autori Olga Manojlović Pintar … et al. ; uredništvo Milovan Pisarri (Pisari), Rena Rädle (Redle) ; prevod Milena Popović]. – Beograd : Forum za primenjenu istoriju, 2013 (Beograd : Pekograf). – 312 str. : ilustr. ; 29 cm + Novi plan Beograda ([1] presavijeni list)

Tiraž 300. – Str. 6-8: Predgovor / urednici. – Biografije autora: str. 308. – Napomene i bibliografske reference uz svako poglavlje. – Registri.

ISBN 978-86-916789-0-6
343.819.5(497.11)”1941/1944″(082)
323.282-058.6(497.11)”1941/1944″(082)
341.322.5(497.11)”1941/1944″(082)
329.13(497.11)”1941/1944″(082)

COBISS.SR-ID 198837004