baza test

Baza imena romskih žrtava

Baza podataka romskih žrtava genocida tokom nacističke okupacije Srbije. U ovoj bazi se nalaze podaci Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, koja je prikupljala svedočanstva o žrtvama rata i ratnoj šteti. Zapisnici izjava rodbine žrtava i svedoka se čuvaju u Arhivu Jugoslavije u Beogradu.

Beograd porajmos

br. ime prezime godište zanimanje datum odvođenja adresa grad logor prijavu podneo srodstvo adresa arhiv arh. br. kratak opis
Đorđe Simić star 49 god Opštinski pomoćnik 3.10.1941. Stevana Prvovenčanog 128 Beograd Simić Milenija supruga Varvarinska 16, Beograd AJ 273-151
Vladimir Ilić kraj 1941 Tetovska 33 Beograd Sajmište Miljković Živka rođ. Jovanović sestra od tetke Vlaha Bukovca AJ 273-154 Odveden na Sajmište, odakle je nestao
Milan Ilić kraj 1941 Tetovska 33 Beograd Sajmište Miljković Živka rođ. Jovanović sestra od tetke Vlaha Bukovca AJ 273-154 Odveden na Sajmište i pušten posle mesec dana
Vladimir Ilić 24.5.1924. učenik 22.11.1941 Tetovska 33 Beograd Sajmište Milorad Ilić otac Vlaha Bukovca AJ 273-155 Svedočenje oca -Odveden na Sajmište, odakle je nestao
Milan Ilić 23.3.1926. učenik 22.11.1941 Tetovska 33 Beograd Sajmište Milorad Ilić otac Vlaha Bukovca AJ 273-155 Svedočenje oca -Odveden na Sajmište i pušten posle mesec dana
Petar Đorđević star 30 god radnik 29.10.1941. nema nema Autokomanda Đorđević Ljubica supruga Milutina Petrovića 7 AJ 273-157 Otac i sin odvedeni od strane Srpske Policije
Ljubiša Đorđević star 17 god radnik 29.10.1941. nema nema Autokomanda Đorđević Ljubica majka Milutina Petrovića 7 AJ 273-157 Otac i sin odvedeni od strane Srpske Policije
Angelina Gajić 14.2.1903. radnik kraj 1941 Ulica 35 br.12 Beograd Sajmište Angelina Gajić rođ. Janković lično Ulica 35 br.12 AJ 273-159 Žena sa ćerkom i majkom odvedena na Sajmište i puštena posle mesec ipo dana.
Draginja Gajić stara 14 god kraj 1941 Ulica 35 br.12 Beograd Sajmište Angelina Gajić rođ. Janković kći Ulica 35 br.12 AJ 273-159 Žena sa ćerkom i majkom odvedena na Sajmište i puštena posle mesec ipo dana.
Kosana Janković stara 65 god kraj 1941 Ulica 35 br.12 Beograd Sajmište Angelina Gajić rođ. Janković majka Ulica 35 br.12 AJ 273-159 Žena sa ćerkom i majkom odvedena na Sajmište i puštena posle mesec ipo dana.
Čedomir Gajić 40 god radnik kraj 1941 Ulica 35 br.12 Beograd Autokomanda Angelina Gajić rođ. Janković supruga Ulica 35 br.12 AJ 273-161 Odveden na Sajmište, odakle mu se gubi trag
Marko Stojanović 14.1.1926 učenik - borac 10.12.1941. Sajmište Marko Stojanović lično Kralja Vladimira 38 AJ 273-163 U logoru Sajmište proveo 10 dana
Savka Stojanović stara 58 god 10.12.1941. Sajmište Marko Stojanović sin Kralja Vladimira 38 AJ 273-163 U logoru Sajmište provela 10 dana
Milija Stojanović star 62 god penzioner oktobar 1941 Autokomanda Marko Stojanović sin Kralja Vladimira 38 AJ 273-165 Uhapšen u gradu i odveden na Autokomandu odakle mu se gubi trag
Paraskeva Đurić 25 god domaćica oko 15.12.1941. Jaše Ignjatovića Sajmište Mileva Đurić majka Mokroluška 11 AJ 273-169 Ćerka i unuka odvedene na Sajmište, odakle su puštene posle 4 meseca.
Olga Đurić 2 god oko 15.12.1941. Jaše Ignjatovića Sajmište Mileva Đurić baba Mokroluška 11 AJ 273-169 Ćerka i unuka odvedene na Sajmište, odakle su puštene posle 4 meseca.
Petar Đurić 18 god kočijaš 29.11.1941 Peke pavlovića 73 Beograd Autokomanda Mileva Đurić majka Mokroluška 11 AJ 273-167
Mihajlo Mitrović 29 god kočijaš 29.10.1941 Jaše Ignjatovića 91a Beograd Autokomanda Stevan Mitrović otac Trubadureva 16 AJ 273-171 Dva sina bila na Autokomandi dva dana posle čega im se gubi trag.
Predrag Mitrović 16 god kočijaš 29.10.1941 Jaše Ignjatovića 91a Beograd Autokomanda Stevan Mitrović otac Trubadureva 16 AJ 273-171 Dva sina bila na Autokomandi dva dana posle čega im se gubi trag.
Javorka Živković 28 god domaćica oko 15.12.1941. Peke Pavlovića 73 Beograd Sajmište Živković Javorka rođ. Đorđević lično Peke Pavlovića 73 AJ 273-173 U logoru Sajmište sa detetom provela 3 meseca.
Miodrag Živković 5 god dete oko 15.12.1941. Peke Pavlovića 73 Beograd Sajmište Živković Javorka rođ. Đorđević majka Peke Pavlovića 73 AJ 273-173 U logoru Sajmište sa detetom provela 3 meseca.
Borisav Živković 30 god kočijaš 29.10.1941. Peke Pavlovića 73 beograd Autokomanda Živković Javorka rođ. Đorđević supruga Peke Pavlovića 73 AJ 273-175 Odveden na Autokomandu gde je proveo dva dana posle čega mu se gubi trag.
Milivoje Stojanović 23 god radnik 29.10.1941 Vodnikova 10 Beograd Autokomanda Ljubica Đorđević rođ. Stojanović sestra Pantićeva 73 AJ 273-177 Odveden na Autokomandu gde je proveo dva dana posle čega mu se gubi trag.
Jelena Simić 6.10.1906. domaćica novembar 1941 Sajmište Jelena Simić rođ. Mitrović lično Strumička 59 AJ 273-179 na Sajmištu je provela 8 dana, posle čega je puštena.
Grozdana Milosavljević 1.05.1922. domaćica novembar 1941 Sajmište Grozdana Milosavljević lično Tetovska 31a AJ 273-181 na Sajmištu bila do 27.1.1942. U logoru dobijali neke injekcije od kojih su mnoge žene umirale.
Mara Đorđević 10 god novembar 1941 Sajmište Grozdana Milosavljević sestra od tetke Tetovska 31a AJ 273-181
Sreten Đorđević 56 god kočijaš 29.10.1941. Autokomanda Stana Vasiljević supruga Đakona Avakuma 76 AJ 273-183 Uhapšen negde u gradu. Odveden na Autokomandu gde je proveo dva dana posle čega mu se gubi trag.
Đorđe Jovanović 38 god kočijaš 29.10.1941. Milutina Petrovića 11 Beograd Autokomanda Jovanović Zorka, rođ. Nikolić supruga Milutina Petrovića 11 AJ 273-185 O njegovoj sudbini se ne zna.
Svetozar Nikolić 55 god kočijaš 29.10.1941. Peke Pavlovića 82 Beograd Autokomanda Nikolić Zorka, rođ. Dimitrijević supruga Peke Pavlovića 82 AJ 273-187 O njegovoj sudbini se ne zna.
Milutin Mirković 42 god trgovac 29.10.1941. Peke Pavlovića 84 Beograd Autokomanda Ana Mirković, rođ. Vučković supruga Peke Pavlovića 84 AJ 273-189 Odveden na Autokomandu gde je proveo pet dana posle čega mu se gubi trag.
Natalija Obradović 27/5/1897 domaćica oko 15.12.1941. Mokroluška bb Beograd Sajmište Obradović Natalija, rođ. Savić lično Mokroluška 32 AJ 273-192 provela na Sajmištu 2.5 meseca
Javorka Stokić 23 god domaćica oko 15.12.1941. Mokroluška bb Beograd Sajmište Obradović Natalija, rođ. Savić majka Mokroluška 33 AJ 273-192 Provela sa decom na Sajmištu 3 meseca
Stojna Stokić 6 god dete oko 15.12.1941. Mokroluška bb Beograd Sajmište Obradović Natalija, rođ. Savić baka Mokroluška 34 AJ 273-192
Zagorka Stokić 2 god dete oko 15.12.1941. Mokroluška bb Beograd Sajmište Obradović Natalija, rođ. Savić baka Mokroluška 35 AJ 273-192
Radomir Stokić 1 god dete oko 15.12.1941. Mokroluška bb Beograd Sajmište Obradović Natalija, rođ. Savić baka Mokroluška 36 AJ 273-192
Stanomir Petrović 38 god muzikant 29.10.1941. Jaše Ignjatovića 55 Beograd Autokomanda Vukosava Petrović sestra Jaše Ignjatovića 79 AJ 273-194
Stanoje Petrović 16 god 29.10.1941. Trubareva 3 Beograd Autokomanda Vukosava Petrović tetka Jaše Ignjatovića 79 AJ 273-194
Tanasije Radosavljević 55 god radnik 29.10.1941. Trubareva 3 Beograd Autokomanda Vukosava Petrović kći Jaše Ignjatovića 79 AJ 273-194
Đura Mitrović 39 god muzikant 29.10.1941. Zaječerska 15 Beograd Autokomanda Vukosava Petrović supruga Jaše Ignjatovića 79 AJ 273-196 Bio na Autokomandi dva dana posle čega mu se gubi trag.
Persa Jovanović 1902 domaćica oko 15.12.1941. Vodnikova 16 Beograd Sajmište Persa Jovanović rođ. Dimitrijević lično Vodnikova 16 AJ 273-198 Proveli na Sajmištu 3.5 meseca, posle čega su pušteni.
Kata Jovanović 10 god oko 15.12.1941. Vodnikova 16 Beograd Sajmište Persa Jovanović rođ. Dimitrijević majka Vodnikova 16 AJ 273-198 Proveli na Sajmištu 3.5 meseca, posle čega su pušteni.
Jelica Jovanović 8 god oko 15.12.1941. Vodnikova 16 Beograd Sajmište Persa Jovanović rođ. Dimitrijević majka Vodnikova 16 AJ 273-198 Proveli na Sajmištu 3.5 meseca, posle čega su pušteni.
Ljubica Jovanović 6 god oko 15.12.1941. Vodnikova 16 Beograd Sajmište Persa Jovanović rođ. Dimitrijević majka Vodnikova 16 AJ 273-198 Proveli na Sajmištu 3.5 meseca, posle čega su pušteni.
Miroslava Jovanović 4 god oko 15.12.1941. Vodnikova 16 Beograd Sajmište Persa Jovanović rođ. Dimitrijević majka Vodnikova 16 AJ 273-198 Proveli na Sajmištu 3.5 meseca, posle čega su pušteni.
Radovan Jovanović 40 god kočijaš 29.10.1941. Vodnikova 16 Beograd Autokomanda Persa Jovanović rođ. Dimitrijević supruga Vodnikova 16 AJ 273-200 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Milan Nikolić 35 god kočijaš 29.10.1941. Peke Pavlovića 69 Beograd Autokomanda Nikolić Mitra, rodj. Jovanović supruga Peke Pavlovića 69 AJ 273-202 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Živomir Nikolić 18 god kočijaš 29.10.1941. Peke Pavlovića 69 Beograd Autokomanda Nikolić Mitra, rodj. Jovanović majka Peke Pavlovića 69 AJ 273-202 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Milinko Nikolić 60 god kočijaš 29.10.1941. Peke Pavlovića 69 Beograd Autokomanda Nikolić Mitra, rodj. Jovanović snaja Peke Pavlovića 69 AJ 273-202 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Ljubica Jovanović 11 god Milutina Petrovića 11 Beograd Sajmište Jovanović Zorka, rođ. Nikolić majka Milutina Petrovića 11 AJ 273-204 U logoru je provela 3,5 meseca i izgubila 2 prsta na nozi bosa čisteći sneg.
Spasoje Dekić 27 god muzičar 29.10.1941. Vojvode Luneta 42 Beograd Autokomanda Dekić Živana, rođ. Stanojević supruga Mickijevićeva 3 AJ 273-206
Mita Vasiljević 3 god dete decembar 1941 Orlovića Pavla br.2 Beograd Sajmište Sibinka Janković rođ. Marković baba Strumička 59 AJ 273-208 Preminuo od gladi i hladnoće.
Vukosava Vukić 50 god decembar 1941 Orlovića Pavla br.2 Beograd sajmište Sibinka Janković rođ. Marković prijatelj Strumička 59 AJ 273-208 Preminula zbog zlostavljanja.
Todor Vasiljević 30 god oktobar 1941 Orlovića Pavla br.2 Beograd Autokomanda Sibinka Janković rođ. Marković tašta Strumička 60 AJ 273-210 Odveden na Autokomandu gde je proveo dva dana posle čega mu se gubi trag.
Marko Savić 60 god vodeničar 29.10.1941. Jaše Ignjatovića 87 Beograd Autokomanda Radosavljević Djurdjija rođ. Stefanović kći Jaše Ignjatovića 87 AJ 273-212 Kratko vreme bili na Autokomandi i šta je dalje bilo ne zna.
Živojin Dekić 18 god muzikant 29.10.1941. Jaše Ignjatovića 87 Beograd Autokomanda Radosavljević Djurdjija rođ. Stefanović sestra Jaše Ignjatovića 87 AJ 273-212 Kratko vreme bili na Autokomandi i šta je dalje bilo ne zna.
Milan Pauković ? 58 god radnik 29.10.1941. Jaše Ignjatovića 87 Beograd Autokomanda Radosavljević Djurdjija rođ. Stefanović sestričina Jaše Ignjatovića 87 AJ 273-212 Kratko vreme bili na Autokomandi i šta je dalje bilo ne zna.
Blagoje Stefanović 60 god muzikant 29.10.1941. Jaše Ignjatovića 91 Beograd Autokomanda Radosavljević Djurdjija rođ. Stefanović bratičina Jaše Ignjatovića 87 AJ 273-214 Kratko vreme bili na Autokomandi i šta je dalje bilo ne zna.
Darina Stefanović 45 godina domaćica decembar 1941 Jaše Ignjatovića 91 Beograd Sajmište Radosavljević Djurdjija rođ. Stefanović bratičina Jaše Ignjatovića 88 AJ 273-216 Svedok ne zna šta je dalje bilo sa njom.
Živana Kostadinović 18 god domaćica decembar 1941 Jaše Ignjatovića 87 Beograd Sajmište Radosavljević Djurdjija rođ. Stefanović snaja Jaše Ignjatovića 89 AJ 273-218 Svedok ne zna šta je dalje bilo sa njom.
Ljubomir Mirković 25 god muzikant 29.10.1941. ?? Beograd Autokomanda Stojanka Mirković rođ. Stančić supruga Toplice Milana 18 AJ 273-220 Proveli na Sajmištu 3 meseca, posle čega im se gubi trag.
Aleksandar Mirković 3 god dete oko 15.12.1941. Toplice Milana 18 Beograd Sajmište Stojanka Mirković rođ. Stančić majka Toplice Milana 18 AJ 273-222 Proveli na Sajmištu 3 meseca, posle čega im se gubi trag.
Stanko Marinković 54 god radnik oko 15.12.1941. Toplice Milana 19 Beograd Sajmište Stojanka Mirković rođ. Stančić snaja Toplice Milana 19 AJ 273-222 Proveli na Sajmištu 3 meseca, posle čega im se gubi trag.
Marija Marinković 40 god domaćica oko 15.12.1941. Toplice Milana 20 Beograd Sajmište Stojanka Mirković rođ. Stančić snaja Toplice Milana 20 AJ 273-222 Proveli na Sajmištu 3 meseca, posle čega im se gubi trag.
Jovan Marinković 14 god oko 15.12.1941. Toplice Milana 21 Beograd Sajmište Stojanka Mirković rođ. Stančić snaja Toplice Milana 21 AJ 273-222 Proveli na Sajmištu 3 meseca, posle čega im se gubi trag.
Steva Marinković 6 god oko 15.12.1941. Toplice Milana 22 Beograd Sajmište Stojanka Mirković rođ. Stančić snaja Toplice Milana 22 AJ 273-222 Proveli na Sajmištu 3 meseca, posle čega im se gubi trag.
Djura Vučković 32 god kočijaš 29.10.1941. Stevana Prvovenčanog 164 Beograd Autokomanda Belkić Dragica supruga Jaše Ignjatovića 67 AJ 273-224 Dva dana bio na Autokomandi i šta je dalje bilo ne zna.
Žika Kostić 45 godina muzikant 29.10.1941. Jaše Ignjatovića 82 Beograd Autokomanda Kostić Desanka rođ. Stanković supruga Jaše Ignjatovića 65 AJ 273-226
Nada Mitrović 8151 domaćica 9.01.1941. Kostolačka 58 Beograd Sajmište Mitrović Nada rođ. Bošnjaković lično Torlačka 21 AJ 273-228 Ostali oko mesec dana pa pušteni na molbu.
Nadežda Mitrović 3 god 9.01.1941. Kostolačka 58 Beograd Sajmište Mitrović Nada rođ. Bošnjaković majka Torlačka 21 AJ 273-228 Ostali oko mesec dana pa pušteni na molbu.
Mirjana Mitrović 6 mes 9.01.1941. Kostolačka 58 Beograd Sajmište Mitrović Nada rođ. Bošnjaković majka Torlačka 21 AJ 273-228 Ostali oko mesec dana pa pušteni na molbu.
Stana Mitrović 50 god 9.01.1941. Kostolačka 58 Beograd Sajmište Mitrović Nada rođ. Bošnjaković snaja Torlačka 21 AJ 273-228 Ostali oko mesec dana pa pušteni na molbu.
Veroslava Mitrović 12 god 9.01.1941. Kostolačka 58 Beograd Sajmište Mitrović Nada rođ. Bošnjaković snaja Torlačka 21 AJ 273-228 Ostali oko mesec dana pa pušteni na molbu.
Zorka Vasić 9.01.1941. ??? Kostolačka 58 Beograd Sajmište Mitrović Nada rođ. Bošnjaković kći Torlačka 21 AJ 273-228 Puštena kada je nabavila dokumenta.
Dragoljub Mitrović 20 god kočijaš 9.01.1941. Kostolačka 58 Beograd Autokomanda Mitrović Nada rođ. Bošnjaković supruga Torlačka 21 AJ 273-228 Pušteni posle nekoliko danapošto su imali potvrdu.
Stevan Mitrović 60 god kočijaš 9.01.1941. Kostolačka 58 Beograd Autokomanda Mitrović Nada rođ. Bošnjaković snaja Torlačka 21 AJ 273-228 Pušteni posle nekoliko danapošto su imali potvrdu.
Manda Nikolić 70 godina domaćica oko 15.12.1941. Trubareva 5 Beograd Sajmište Marinković Lena rođ. Nikolić snaja Trubareva 3 AJ 273-230 Umrla posle 4 meseca.
marija Mirković 45 godina domaćica oko 15.12.1941. Trubareva 3 Beograd Sajmište Djordjević Mileva rođ. Mirković sestra Trubareva 3 AJ 273-232 Ostali oko 2.5 meseca, pa dalje ne zna šta je bilo
Zinka Mirković 20 god invalid oko 15.12.1941. Trubareva 3 Beograd Sajmište Djordjević Mileva rođ. Mirković tetka Trubareva 3 AJ 273-232 Invalid u obe noge -Ostali oko 2.5 meseca, pa dalje ne zna šta je bilo
Dušan Mirković 1.5 god dete oko 15.12.1941. Trubareva 3 Beograd Sajmište Djordjević Mileva rođ. Mirković tetka Trubareva 3 AJ 273-232 Ostali oko 2.5 meseca, pa dalje ne zna šta je bilo
Pera Živković 17 god muzikant 29.10.1941. peke pavlovića 84 Beograd Autokomanda Djordjević Mileva rođ. Mirković sestra Trubareva 4 AJ 273-234 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Djordjević Mileva rođ. Mirković 3 meseca, kao i ja ???? Beograd AJ
Milovan Jeremić 45 godina kovač krajem 1941. Jaše Ignjatovića 44 Beograd Autokomanda Jeremić Zorka supruga Djakona Avakuma 66 AJ 273-236 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Zorka Jeremić 2313 domaćica krajem 1941. Jaše Ignjatovića 44 Beograd Sajmište Jeremić Zorka lično Djakona Avakuma 67 AJ 273-238 Majka sa šestoro dece ostala u logoru oko 3 meseca.
Miroslava Jeremić 14 god krajem 1941. Jaše Ignjatovića 44 Beograd Sajmište Jeremić Zorka majka Djakona Avakuma 67 AJ 273-238 Puštena ranije pošto je bele puti.
Ljubica Jeremić 13 god dete krajem 1941. Jaše Ignjatovića 44 Beograd Sajmište Jeremić Zorka majka Djakona Avakuma 67 AJ 273-238
Slobodan Jeremić 11 god dete krajem 1941. Jaše Ignjatovića 44 Beograd Sajmište Jeremić Zorka majka Djakona Avakuma 67 AJ 273-238
Veroslava Jeremić 5 god dete krajem 1941. Jaše Ignjatovića 44 Beograd Sajmište Jeremić Zorka majka Djakona Avakuma 67 AJ 273-238
Ljubiša Jeremić 3 god dete krajem 1941. Jaše Ignjatovića 44 Beograd Sajmište Jeremić Zorka majka Djakona Avakuma 67 AJ 273-238
Leposava Jeremić 1 god dete krajem 1941. Jaše Ignjatovića 44 Beograd Sajmište Jeremić Zorka majka Djakona Avakuma 67 AJ 273-238
Dušan Milošević 52 god muzikant 1941 Djakona Avakuma 55 Beograd Autokomanda Cveta Milošević supruga Djakona Avakuma 55 AJ 273-241 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Stanko Milošević 19 god muzikant 1941 Djakona Avakuma 55 Beograd Autokomanda Cveta Milošević majka Djakona Avakuma 55 AJ 273-241 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Ljubica Djordjević rodj. 1889 domaćica novembar 1941 Toplice Milana 14 Beograd Sajmište Djordjević Ljubica lično Toplice Milana 14 AJ 273-243 Provela oko 3 meseca.
Mileva Milošević 4-4-1897 domaćica novembar 1941 Toplice Milana 20 Beograd Sajmište Mileva Milošević lično Toplice Milana 20 AJ 273-245 Provela 3 meseca.
Ilija Jovanović 36 god muzikant jesen 1941 peke Pavlovića 23 Beograd Autokomanda Devečerski Stevka rođ. Jovanović majka Šupljička 13 AJ 273-247 Po dva dana proveo u logorima Autokomanda i Sajmište, posle čega se ne zna ništa o njemu.
Ratomir Jovanović 34 god šofer jesen 1941 Jaše Ignjatovića 74 Beograd Autokomanda Devečerski Stevka rođ. Jovanović majka Šupljička 13 AJ 273-249 Po dva dana proveo u logorima Autokomanda i Sajmište, posle čega se ne zna ništa o njemu.
Stanimir Marković 70 godina radnik 1941 Jaše Ignjatovića 66a Beograd Autokomanda Stana Marković supruga Jaše Ignjatovića 66a AJ 273-251 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Stanoje Nikolić 60 god radnik 1941 Jaše Ignjatovića 66a Beograd Autokomanda Stana Marković snaja Jaše Ignjatovića 66a AJ 273-251 Ne zna šta je bilo sa njim.
Anka Nikolić 30 god domaćica krajem 1941. Jaše Ignjatovića 66a Beograd Sajmište Stana Marković rođ. Marinković sestra Jaše Ignjatovića 66a AJ 273-251 Ne zna šta je bilo sa njim.
Djurdjina Nikolić 4 god dete krajem 1941. Jaše Ignjatovića 66a Beograd Sajmište Stana Marković rođ. Marinković tetka Jaše Ignjatovića 66a AJ 273-251 Ne zna šta je bilo sa njim.
Mitra Vasić 70 godina 1941 Jaše Ignjatovića 65 Beograd Sajmište Stana Marković rođ. Marinković sestra Jaše Ignjatovića 66a AJ 273-255 Umrla posle 2.5 meseca.
Desimir Vasić 30 god muzikant 1941 Jaše Ignjatovića 66 Beograd Autokomanda Stana Marković rođ. Marinković tetka Jaše Ignjatovića 66a AJ 273-255 Ne zna šta je bilo sa njim.
Čedomir Todorović 36 god muzikant 1941 Jaše Ignjatovića 68 Beograd Autokomanda Darinka Stanković supruga Jaše Ignjatovića 68 AJ 273-257 Ne zna šta je bilo sa njim.
Dušan Ferizović 43 god muzikant 1941 Jaše Ignjatovića 58 Beograd Autokomanda Ferizović Natalija supruga Peke Pavlovića 53 AJ 273-259 Ne zna šta je bilo sa njim.
Natalija Ferizović 1-1-1912 čistačica novembar 1941 Jaše Ignjatovića 58 Beograd Sajmište Ferizović Natalija lično Peke Pavlovića 53 AJ 273-262 Pušteni posle 3 meseca.
Branislav Ferizović 8 god dete novembar 1941 Jaše Ignjatovića 58 Beograd Sajmište Ferizović Natalija majka Peke Pavlovića 53 AJ 273-262 Pušteni posle 3 meseca.
Marija Ferizović 4 god dete novembar 1941 Jaše Ignjatovića 58 Beograd Sajmište Ferizović Natalija majka Peke Pavlovića 53 AJ 273-262 Pušteni posle 3 meseca.
Radomir Ferizović 2 god dete novembar 1941 Jaše Ignjatovića 58 Beograd Sajmište Ferizović Natalija majka Peke Pavlovića 53 AJ 273-262 Pušteni posle 3 meseca.
Milovan Mirković 40 god radnik novembar 1941 Ulica 35 br.24 Beograd Autokomanda Marija Mirković rođ. Mitrović majka Ulica 35 br.24 AJ 273-264 Ne zna šta je bilo sa njim.
Mita Marinković 38 god muzikant novembar 1941 Ulica 35 br.24 Beograd Autokomanda Marija Mirković rođ. Mitrović tašta Ulica 35 br.24 AJ 273-264 Ne zna šta je bilo sa njim.
Marija Mirković 29/10/1869 domaćica novembar 1941 Ulica 35 br.24 Beograd Sajmište Marija Mirković rođ. Mitrović lično Ulica 35 br.24 AJ 273-267 Pušteni posle 3 meseca.
Milan Marinković 12 god dete novembar 1941 Ulica 35 br.24 Beograd Sajmište Marija Mirković rođ. Mitrović baba Ulica 35 br.24 AJ 273-267 Pušteni posle 3 meseca.
Milorad Pavlović 12 god dete 1941 Djakona Avakuma 61 Beograd Sajmište Vukosava Pavlović rođ. Stošič majka Djakona Avakuma 61 AJ 273-271 Komšija iz mržnje odveo decu u skolu Branislav Nušić gde je bilo zbiralište Roma.
Dragan Pavlović 7 god dete 1941 Djakona Avakuma 61 Beograd Sajmište Vukosava Pavlović rođ. Stošič majka Djakona Avakuma 61 AJ 273-271 Komšija iz mržnje odveo decu u skolu Branislav Nušić gde je bilo zbiralište Roma.
Zdravko Pavlović 8 god dete 1941 Djakona Avakuma 61 Beograd Sajmište Vukosava Pavlović rođ. Stošič majka Djakona Avakuma 61 AJ 273-271 Komšija iz mržnje odveo decu u skolu Branislav Nušić gde je bilo zbiralište Roma.
Dobrila Pavlović 9 god dete 1941 Djakona Avakuma 61 Beograd Sajmište Vukosava Pavlović rođ. Stošič majka Djakona Avakuma 61 AJ 273-271 Komšija iz mržnje odveo decu u skolu Branislav Nušić gde je bilo zbiralište Roma.
Vukosava Pavlović rođ. 1903 domaćica 1941 otišla sama na Sajmište gde su deca prethodno odvedena Beograd Sajmište Vukosava Pavlović rođ. Stošič lično Djakona Avakuma 61 AJ 273-271 Otišla sama na Sajmište gde su deca prethodno odvedena
Ilija Pavlović 43 god kočijaš kraj 1941 Djakona Avakuma 61 Beograd Autokomanda Vukosava Pavlović rođ. Stošič supruga Djakona Avakuma 61 AJ 273-273 Ne zna šta je bilo sa njim.
Nikola Marinković 40 god kočijaš kraj 1941 Jaše Ignjatovića 91a Beograd Autokomanda Marinković Milica rođ. Bošnjaković supruga Jaše Ignjatovića 91a AJ 273-275 Ne zna šta je bilo sa njim.
Radojka Mitrović 11/3/1912 domaćica kraj 1942 godine Jaše Ignjatovića 85a Beograd Sajmište Radojka Mitrović rođ. Bošnjaković lično Jaše Ignjatovića 85a AJ 273-277 Provela sa decom na Sajmištu 3 meseca
Milutin Mitrović 7 god dete kraj 1942 godine Jaše Ignjatovića 85a Beograd Sajmište Radojka Mitrović rođ. Bošnjaković majka Jaše Ignjatovića 85a AJ 273-277 Preminuo posle 3 meseca na Sajmištu
Darinka Mitrović 11 god dete kraj 1942 godine Jaše Ignjatovića 85a Beograd Sajmište Radojka Mitrović rođ. Bošnjaković majka Jaše Ignjatovića 85a AJ 273-277 Provela na Sajmištu 3 meseca
Mileva Mitrović 9 god dete kraj 1942 godine Jaše Ignjatovića 85a Beograd Sajmište Radojka Mitrović rođ. Bošnjaković majka Jaše Ignjatovića 85a AJ 273-277 Provela na Sajmištu 3 meseca
nije kršteno Mitrović beba dete kraj 1942 godine Jaše Ignjatovića 85a Beograd Sajmište Radojka Mitrović rođ. Bošnjaković majka Jaše Ignjatovića 85a AJ 273-277 Preminuo posle 3 meseca na Sajmištu
Živojin Mitrović 34 god mašin-bravar 1941 Jaše Ignjatovića 85a Beograd Autokomanda Radojka Mitrović rođ. Bošnjaković supruga Jaše Ignjatovića 85a AJ 273-279 O njegovoj sudbini se ne zna.
Milan Jovanović 57 god čistač 1941 Peke Pavlovića 33a Beograd Autokomanda Jovanović Todora, rođ. Petrović supruga Jaše Ignjatovića 85a AJ 273-281 O njegovoj sudbini se ne zna.
Todora Jovanović 11/3/1899 domaćica 1941 Peke Pavlovića 33a Beograd Sajmište Jovanović Todora, rođ. Petrović lično Jaše Ignjatovića 85a AJ 273-284 Provela na Sajmištu 2,5 meseca
Milovan Dimitrijević 20 god kočijaš kraj 1941 Peke Pavlovića 84 Beograd Autokomanda Dimitrijević Milica snaja Peke Pavlovića 84 AJ 273-286 O njegovoj sudbini se ne zna.
Momčilo Stanojević 19 god učenik poljoprivredne škole kraj 1941 Peke Pavlovića 69 Beograd Autokomanda Stanojević Persa majka Peke Pavlovića 69 AJ 273-289 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Ljubomir Jovanović 40 god Opštinski radnik novembar 1941 Đakona Avakuma 76 Beograd Autokomanda Jovanović Milica supruga Đakona Avakuma 76 AJ 273-290 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Dragan Jovanović 17 god krojač novembar 1941 Đakona Avakuma 76 Beograd Autokomanda Jovanović Milica majka Đakona Avakuma 76 AJ 273-290 Ne zna se šta je bilo sa njim.
Darinka Nikolić 27/1/1906 domaćica 11.decembra 1941 Slobodanova 7 Beograd Sajmište Nikolić Darinka, rođ. Mihajlović lično Slobodanova 7 AJ 273-293 Oslobođena posle 3 meseca, deca ostala u logoru.
Olga Nikolić 16 god 11.decembra 1941 Slobodanova 7 Beograd Sajmište Nikolić Darinka, rođ. Mihajlović majka Slobodanova 7 AJ 273-293 Deca ostala u logoru, iako je majka oslobođena.
Aleksandar Nikolić 14 god 11.decembra 1941 Slobodanova 7 Beograd Sajmište Nikolić Darinka, rođ. Mihajlović majka Slobodanova 7 AJ 273-293 Deca ostala u logoru, iako je majka oslobođena.
Radisav Nikolić 10 god dete 11.decembra 1941 Slobodanova 7 Beograd Sajmište Nikolić Darinka, rođ. Mihajlović majka Slobodanova 7 AJ 273-293 Deca ostala u logoru, iako je majka oslobođena.
Milina Nikolić 8 god dete 11.decembra 1941 Slobodanova 7 Beograd Sajmište Nikolić Darinka, rođ. Mihajlović majka Slobodanova 7 AJ 273-293 Deca ostala u logoru, iako je majka oslobođena.
Nada Nikolić 6 god dete 11.decembra 1941 Slobodanova 7 Beograd Sajmište Nikolić Darinka, rođ. Mihajlović majka Slobodanova 7 AJ 273-293 Deca ostala u logoru, iako je majka oslobođena.
Jovica Nikolić 1,5 god dete 11.decembra 1941 Slobodanova 7 Beograd Sajmište Nikolić Darinka, rođ. Mihajlović majka Slobodanova 7 AJ 273-293 Deca ostala u logoru, iako je majka oslobođena.
Čedomir Dimitrijević 40 god kočijaš kraj 1941 Peke Pavlovića 82 Beograd Autokomanda Dimitrijević Milica supruga Peke Pavlovića 84 AJ 273-295 Čula je da je kasnije odveden u Jabuku, ali dalje o njemu ne zna
Lazar Dimitrijević 77 god kočijaš kraj 1941 Peke Pavlovića 64 Beograd Autokomanda Dimitrijević Mileva rođ. Mirković supruga Jaše Ignjatovića 91 AJ 273-297 Dalje o njemu ne zna
Pera Dimitrijević 36 god muzikant kraj 1941 Peke Pavlovića 64 Beograd Autokomanda Dimitrijević Mileva rođ. Mirković majka Jaše Ignjatovića 91 AJ 273-297 Dalje o njemu ne zna
Đorđe Dimitrijević 18 god konjski trgovac kraj 1941 Peke Pavlovića 64 Beograd Autokomanda Dimitrijević Mileva rođ. Mirković majka Jaše Ignjatovića 91 AJ 273-297 Dalje o njemu ne zna
Živko Radosavljević 5o god kočijaš kraj 1941 Peke Pavlovića 91 Beograd Autokomanda Radosavljević Nevena rođ. Mirković supruga Peke Pavlovića 91 AJ 273-299 Dalje o njemu ne zna
Milan Radosavljević 30 god kočijaš kraj 1941 Peke Pavlovića 91 Beograd Autokomanda Radosavljević Nevena rođ. Mirković majka Peke Pavlovića 91 AJ 273-299 Dalje o njemu ne zna
Stevan Radosavljević 23 god muzikant kraj 1941 Peke Pavlovića 91 Beograd Autokomanda Radosavljević Nevena rođ. Mirković majka Peke Pavlovića 91 AJ 273-299 Dalje o njemu ne zna
Nevena Radosavljević rođ 1885 domaćica kraj 1941 Peke Pavlovića 91 Beograd Autokomanda Radosavljević Nevena rođ. Mirković lično Peke Pavlovića 91 AJ 273-302 Puštena posle 3 meseca
Mihajlo Pantić 35 god kočijaš kraj 1941 jaše Ignjatovića 96 Beograd Autokomanda Živana Nikolić tetka Jaše Ignjatovića 96 AJ 273-304 Dalje o njemu ne zna
Đorđe Đorđević 20 god kočijaš 20.oktobra 1941 Mićijevićska ul. 13 Beograd Autokomanda Dimitrijević Darinka majka Rusijanova ul. Br.2 AJ 273-306 Iz skole B.Nušić prebačen na Autokomandu, pa u Jabuku.
Marija Đorđević rodj 1925 radnica krajem 1941. ? Beograd Sajmište Djordjević Marija lično Rusijanova ul. Br 2 AJ 273-309 Na Sajmištu je ostala 2 meseca i za to vreme naišla na ime druge Marije Djordjević koja je umrla u logoru.
Nurif Alilović 40 god krajem 1941. Peke Pavlovića 69 Beograd Autokomanda Jovanović Draga supruga Peke Pavlovića 69 AJ 273-311
Radosav Jovanović 47 god kočijaš novembar 1941 Stevana Prvovenčanog 155 Beograd Autokomanda Jovanović Persa rođ. Petrović supruga Stevana Prvovenčanog 155 AJ 273-313 Dalje o njemu ne zna
Ružica Radosavljević rođ 1920 domaćica novembar 1941 Peke Pavlovića 74 Beograd Sajmište Ružica Radosavljević lično Kostolačka 30 AJ 273-315 Puštena u aprilu 1942
Ilija Radosavljević 42 god radnik 29.oktobra 1941 Peke Pavlovića 74 Beograd Autokomanda Ružica Radosavljević kći Kostolačka 30 AJ 273-318 Dalje o njemu ne zna
Ljubisav Stančić 27 god radnik 29.oktobra 1941 Peke Pavlovića74 Beograd Autokomanda Ružica Radosavljević supruga Kostolačka 30 AJ 273-318 Dalje o njemu ne zna
Ljubomir Stanojević 40 god invalid / kočijaš 29.oktobra 1941 Djakona Avakuma 30 Beograd Autokomanda Draginja Stanojević rođ. Marinković supruga Djakona Avakuma 30 AJ 273-320 Dalje o njemu ne zna
Branislav Stanojević 16 god kočijaš 29.oktobra 1941 Djakona Avakuma 30 Beograd Autokomanda Draginja Stanojević rođ. Marinković majka Djakona Avakuma 30 AJ 273-320 Dalje o njemu ne zna
Janko Djordjević 39 god kočijaš 29.oktobra 1941 Trubareva 6 Beograd Autokomanda Djordjević Mileva rođ. Mirković supruga Trubareva 3 AJ 273-322 Dalje o njemu ne zna
Mileva Djordjević rođ. 1903 domaćica decembar 1941 Trubareva 3 Beograd Sajmište Djordjević Mileva rođ. Mirković lično Trubareva 3 AJ 273-325 puštena posle 2.5 meseca
Rina Djordjević 11 god dete decembar 1941 Trubareva 3 Beograd Sajmište Djordjević Mileva rođ. Mirković majka Trubareva 3 AJ 273-325 puštena posle 2.5 meseca
Olga Djordjević 6 god dete decembar 1941 Trubareva 3 Beograd Sajmište Djordjević Mileva rođ. Mirković majka Trubareva 3 AJ 273-325 puštena posle 2.5 meseca
Radmila Djordjević 5 god dete decembar 1941 Trubareva 3 Beograd Sajmište Djordjević Mileva rođ. Mirković majka Trubareva 3 AJ 273-325 Puštena posle 2.5 meseca i podleglo posledicama logora
Radovan Djordjević 6 meseci dete decembar 1941 Trubareva 3 Beograd Sajmište Djordjević Mileva rođ. Mirković majka Trubareva 3 AJ 273-325 puštena posle 2.5 meseca
Marko Vasiljević 67 god muzikant ? ? Beograd Autokomanda Arifović Natalija kći Varvarinska 15 AJ 273-327
Mihajlo Simić 45 godina muzikant 29.oktobra 1941 Peke Pavlovića 62 Beograd Autokomanda Simić kadifka rođ. Milovanović supruga Peke Pavlovića 62 AJ 273-329 Dalje o njemu ne zna
Bora Simić 23 god muzikant 29.oktobra 1941 Peke Pavlovića 62 Beograd Autokomanda Simić kadifka rođ. Milovanović majka Peke Pavlovića 62 AJ 273-329 Dalje o njemu ne zna
Cvetko Simić 21 god muzikant 29.oktobra 1941 Peke Pavlovića 62 Beograd Autokomanda Simić kadifka rođ. Milovanović majka Peke Pavlovića 62 AJ 273-329 Dalje o njemu ne zna
Petar Vučković 50 god kočijaš 29.oktobra 1941 Stevana Prvovenčanog 162 Beograd Autokomanda Vučković Persa kći Stevana Prvovenčanog 162 AJ 273-331 Dalje o njemu ne zna
Ivko Jovanović 28 god muzikant 29.oktobra 1941 Stevana Prvovenčanog 24 Beograd Autokomanda Jovanović Mitra, rođ. Marinković supruga Stevana Prvovenčanog 24 AJ 273-333 Dalje o njemu ne zna
Svetozar Jovanović 26 god muzikant 29.oktobra 1941 Peke Pavlovića 52 Beograd Autokomanda Jovanović Mitra, rođ. Marinković snaja Stevana Prvovenčanog 25 AJ 273-335 Dalje o njemu ne zna
Mihajlo Todorović 42 god kočijaš 29.oktobra 1941 Đakona Avakuma 30 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Todorović Darinka rođ. Jovanović supruga Đakona Avakuma 30 AJ 273-337 Dalje o njemu ne zna
Danilo Todorović 30 god kočijaš 29.oktobra 1941 Đakona Avakuma 30 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Todorović Darinka rođ. Jovanović snaja Đakona Avakuma 30 AJ 273-337 Dalje o njemu ne zna
Stanko Radosavljević 61 god muzikant 29.oktobra 1941 Jaše Ignjatovića 72 Beograd Autokomanda Radosavljević Zorka rođ. Mitrović supruga Jaše Ignjatovića 72 AJ 273-339 Dalje o njemu ne zna
Natalija Todorović rođ.5/3/1910 radnica oko 15.12.1941. nema Marinkova Bara Beograd Sajmište Todović Natalija, rođ. Janković lično 35. ulica br. 30 AJ 273-342 Puštena posle 2 meseca.
Živojin Janković 14 god dete oko 15.12.1941. nema Marinkova Bara Beograd Sajmište Todović Natalija, rođ. Janković majka 35. ulica br. 30 AJ 273-342 Puštena posle 2 meseca.
Stevka Todorović 12 god dete oko 15.12.1941. nema Marinkova Bara Beograd Sajmište Todović Natalija, rođ. Janković majka 35. ulica br. 30 AJ 273-342 Puštena posle 2 meseca.
Vlastimir Vasić 27 god radnik 29.oktobra 1941 35. ulica br. 30 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Todović Natalija, rođ. Janković nevenčana žena??? 35. ulica br. 30 AJ 273-344 Dalje o njemu ne zna
Radomir Paunović 32 god muzikant 29.oktobra 1941 Jaše Ignjatovića (ne zna broj) Beograd Autokomanda Paunović Leposava rođ. Belkić supruga Jaše Ignjatovića 67 AJ 273-346 Dalje o njemu ne zna
Svetomir Radosavljević 36 god radenik prva polovina novembra 1941 nema Marinkova Bara Beograd Autokomanda Radosavljević Mileva rođ. Marinković supruga Peke Pavlovića 23 AJ 273-348 Dalje o njemu ne zna
Tihomir Jovanović 60 god muzikant krajem 1941. Zajcova 9 Beograd Autokomanda Devečerski Stevka rođ. Jovanović sestra Šupljička 9 AJ 273-350 Dalje o njemu ne zna
Cvetko Glišić 27 god muzikant 29.oktobra 1941 Orlovića Pavla br.4 Beograd Autokomanda Glišić Ruža rodj. Stojanović majka Tetovska 31 AJ 273-352 Dalje o njemu ne zna
Ruža Glišić rođ. 4/3/1892 domaćica prva polovina novembra 1941 Orlovića Pavla br.4 Beograd Sajmište Glišić Ruža rodj. Stojanović lično Tetovska 31 AJ 273-354 Ostali u logoru 4 meseca
Milica Glišić 18 god domaćica prva polovina novembra 1941 Orlovića Pavla br.4 Beograd Sajmište Glišić Ruža rodj. Stojanović svekrva Tetovska 31 AJ 273-354 Ostali u logoru 4 meseca
Desanka Milić 26 god domaćica prva polovina novembra 1941 Orlovića Pavla br.4 Beograd Sajmište Glišić Ruža rodj. Stojanović svekrva Tetovska 31 AJ 273-354 Bili zajedno u logoru 4 mes, šta je posle sa njom bilo ne zna.
Slavko Milić 11 god dete prva polovina novembra 1941 Orlovića Pavla br.4 Beograd Sajmište Glišić Ruža rodj. Stojanović baba Tetovska 31 AJ 273-354 Ostali u logoru 4 meseca
Miodrag Milić 7 god dete prva polovina novembra 1941 Orlovića Pavla br.4 Beograd Sajmište Glišić Ruža rodj. Stojanović baba Tetovska 31 AJ 273-354 Ostali u logoru 4 meseca
Branko Milić 6 god dete prva polovina novembra 1941 Orlovića Pavla br.4 Beograd Sajmište Glišić Ruža rodj. Stojanović baba Tetovska 31 AJ 273-354 Ostali u logoru 4 meseca
Kostandin Simić 23 god muzikant 3.novembra 1941 Tetovska 31 Beograd Autokomanda Spasenija Simić rođ. Kultović majka Tetovska 31 AJ 273-356 Dalje o njemu ne zna
Milica Ristić rođ. 12/1/1914 polovinom novembra 1941. Orlovića Pavla br.7 Beograd Sajmište Spasenija Simić rođ. Kultović majka Tetovska 31 AJ 273-358 Provela u logoru 3 meseca i po povratku umrla od bolesti.
nadežda Ristić 7 god dete polovinom novembra 1941. Orlovića Pavla br.7 Beograd Sajmište Spasenija Simić rođ. Kultović baba Tetovska 31 AJ 273-358 Ostala u logoru 3 meseca.
Jovan Milosavljević 25 god radnik oktobar 1941 Tikveška 17 Beograd Autokomanda Zorka Djordević rođ. Milosavljević majka Tetovska 31a AJ 273-360 Dalje o njemu ne zna
Mihajlo Milosavljević 23 god radnik oktobar 1941 Tikveška 17 Beograd Autokomanda Zorka Djordević rođ. Milosavljević majka Tetovska 31a AJ 273-360 Dalje o njemu ne zna
Miloš Milosavljević 21 god radnik oktobar 1941 Tikveška 17 Beograd Autokomanda Zorka Djordević rođ. Milosavljević majka Tetovska 31a AJ 273-360 Dalje o njemu ne zna
Zoja Jovanović rođ. 1882 kočijaš početkom avgusta 1941. Selo Bašina kod Smed. Palanke Smederevska Palanka Banjica Jovanović Đ. Zoja lično Stevana Prvovenčanog 151 AJ 273-362 Posle 9 meseci u logoru poslat na rad u Kostolac, odakle je pobegao posle 3 meseca
Sava Jovanović 20 god kočijaš početkom avgusta 1941. Selo Bašina kod Smed. Palanke Smederevska Palanka Banjica Jovanović Đ. Zoja tast Stevana Prvovenčanog 151 AJ 273-362 Umro od posledica maltretiranja.
Zdravko Ivanović 53 god muzikant 3.novembra 1941 Tetovska 31a Beograd Autokomanda Jovanović Vera ćerka Tetovska 31a AJ 273- 364 Dalje o njemu ne zna
Milan Ivanović 39 god muzičar 3.novembra 1941 Tetovska 31a Beograd Autokomanda Jovanović Vera sestra Tetovska 31a AJ 273- 364 Dalje o njemu ne zna
Vida Jovanović rodj. 10/1/1917 domaćica 8.decembra 1941 Krainska br.7 Beograd Sajmište Jovanović A. Vida lično Tetovska 31 AJ 273-367 Puštena posle 2 meseca.
Zagorka Jovanović rodj. 12/9/1912 domaćica prva polovina novembra 1941 nema Jatagan mala Beograd Sajmište Jovanović Zagorka rođ. Stanković lično Jaše Ignjatovića 74 AJ 273-369 Puštena posle 4 meseca.
Ružica Jovanović 14 god dete prva polovina novembra 1942 nema Jatagan mala Beograd Sajmište Jovanović Zagorka rođ. Stanković majka Jaše Ignjatovića 74 AJ 273-369 Puštena posle 4 meseca.
Miloš Jovanović 12 god dete prva polovina novembra 1943 nema Jatagan mala Beograd Sajmište Jovanović Zagorka rođ. Stanković majka Jaše Ignjatovića 74 AJ 273-369 Puštena posle 4 meseca.
Dimitrije Jovanović 10 god dete prva polovina novembra 1944 nema Jatagan mala Beograd Sajmište Jovanović Zagorka rođ. Stanković majka Jaše Ignjatovića 74 AJ 273-369 Puštena posle 4 meseca.
Dragi Jovanović 6 god dete prva polovina novembra 1945 nema Jatagan mala Beograd Sajmište Jovanović Zagorka rođ. Stanković majka Jaše Ignjatovića 74 AJ 273-369 Puštena posle 4 meseca.
Mladen Jovanović 4 god dete prva polovina novembra 1946 nema Jatagan mala Beograd Sajmište Jovanović Zagorka rođ. Stanković majka Jaše Ignjatovića 74 AJ 273-369 Puštena posle 4 meseca.
nema Jovanović rođeno u logoru dete Beograd Sajmište Jovanović Zagorka rođ. Stanković majka Jaše Ignjatovića 74 AJ 273-369 Rođeno u logoru i umrlo 2 meseca po puštanju.
Lazar Dimitrijević 30 god nema kraj oktobra 1941. Vodnikova 10 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Dimitrijević Marko brat Vodnikova 10 AJ 273-371 Dalje o njemu ne zna
Djordje Dimitrijević 20 god nema kraj oktobra 1941. Vodnikova 10 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Dimitrijević Marko brat Vodnikova 10 AJ 273-371 Dalje o njemu ne zna
Živan Dimitrijević 35 god nema kraj oktobra 1941. Vodnikova 10 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Dimitrijević Marko brat Vodnikova 10 AJ 273-371 Dalje o njemu ne zna
Svetozar Jovanović 60 god kočijaš 29.oktobra 1941. Milutina Petrovića 13 Beograd Autokomanda Lazar Jovanović sin Milutina Petrovića 9a AJ 273-373 Dalje o njemu ne zna
Milan Jovanović rođ. 1914 kočijaš 29.oktobra 1941. Milutina Petrovića 13 Beograd Autokomanda Lazar Jovanović brat Milutina Petrovića 9a AJ 273-373 Dalje o njemu ne zna
Nikola Jovanović rođ. 1916 kočijaš 29.oktobra 1941. Milutina Petrovića 13 Beograd Autokomanda Lazar Jovanović brat Milutina Petrovića 9a AJ 273-373 Dalje o njemu ne zna
Radoje Jovanović rođ. 1923 kočijaš 29.oktobra 1941. Milutina Petrovića 13 Beograd Autokomanda Lazar Jovanović brat Milutina Petrovića 9a AJ 273-373 Dalje o njemu ne zna
Dragutin Jovanović rođ. 1928 kočijaš 29.oktobra 1941. Milutina Petrovića 13 Beograd Autokomanda Lazar Jovanović brat Milutina Petrovića 9a AJ 273-373 Dalje o njemu ne zna
Radovan Jovanović rođ. 1906 kočijaš 29.oktobra 1941. Vodnikova 16 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Lazar Jovanović brat Milutina Petrovića 9a AJ 273-375 Dalje o njemu ne zna
Djordje Jovanović rođ. 1908 kočijaš 29.oktobra 1941. Milutina Petrovića 9 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Lazar Jovanović brat Milutina Petrovića 9a AJ 273-377 Dalje o njemu ne zna
Radojka Djurić rođ 25/2/1910 domaćica krajem 1941. nema Beograd Sajmište Djurić Radojka rođ. Radosavljević lično Jaše Ignjatovića 100 AJ 273-379 U logoru provela 3 meseca
Danica Djurić 10 god dete krajem 1941. nema Beograd Sajmište Djurić Radojka rođ. Radosavljević lično Jaše Ignjatovića 100 AJ 273-379 U logoru provela 3 meseca
Svetolik Djurić 9 god dete krajem 1941. nema Beograd Sajmište Djurić Radojka rođ. Radosavljević lično Jaše Ignjatovića 100 AJ 273-379 U logoru provela 3 meseca
Ruža Djurić 8 god dete krajem 1941. nema Beograd Sajmište Djurić Radojka rođ. Radosavljević lično Jaše Ignjatovića 100 AJ 273-379 U logoru provela 3 meseca
Cveta Djurić 6 god dete krajem 1941. nema Beograd Sajmište Djurić Radojka rođ. Radosavljević lično Jaše Ignjatovića 100 AJ 273-379 U logoru provela 3 meseca
Stana Djurić 1.5 god dete krajem 1941. nema Beograd Sajmište Djurić Radojka rođ. Radosavljević lično Jaše Ignjatovića 100 AJ 273-379 U logoru provela 3 meseca
Joco Jovanović rodj. 1912 kočijaš 29.oktobra 1941. Stevana Prvovenčanog 103 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Lazar Jovanović brat Milutina Petrovića 9a AJ 273-381 Dalje o njemu ne zna
Zorka Djordjević rođ 15/11/1898 domaćica novembar 1941 Tikveška 17 Beograd Sajmište Zorka Djordević rođ. Milosavljević lično Tetovska 31a AJ 273-383 U logoru provela 2 meseca
Vera Jovanović rođ. 19/9/1920 domaćica 8.decembra 1941 Krainska br.7 Beograd Sajmište Jovanović Vera lično Tetovska 31a AJ 273-386 Dalje o njemu ne zna
Radoje Djurić 34 god kočijaš jesen 1941 nema Beograd Autokomanda Djurić Radojka rođ. Radosavljević supruga Jaše Ignjatovića 100 AJ 273-388 Dalje o njemu ne zna
Vujica Djordjević 60 god svirač 29.oktobra 1941. Mokroluška 15 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Djordjević Mileva rođ. Mirković supruga Mokroluška 100 AJ 273-390 Dalje o njemu ne zna
Danilo Djordjević 25 god muzikant 29.oktobra 1941. Mokroluška 15 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Djordjević Mileva rođ. Mirković majka Mokroluška 100 AJ 273-390 Dalje o njemu ne zna
Đoka Mitrović 35 god kočijaš oktobar 1941 nema Marinkova Bara Beograd Autokomanda Mitrović Ruža rođ. Marinković supruga Mokroluška br.5 AJ 273-392 Dalje o njemu ne zna
Žika Mitrović 27 god kočijaš oktobar 1941 nema Marinkova Bara Beograd Autokomanda Mitrović Ruža rođ. Marinković snaja Mokroluška 5 AJ 273-392 Dalje o njemu ne zna
Ljubomir Marinković 31 god šofer 29.oktobar 1941. Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Marinković Jana rođ.Mitrović supruga Peke Pavlovića 67 AJ 273-395 Do danas nije od njih dobila vesti.
Adam Marinković 62 god radnik 29.oktobar 1941. Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Marinković Jana rođ.Mitrović snaja Peke Pavlovića 67 AJ 273-395 Do danas nije od njih dobila vesti.
Dragutin Marinković 27 god radnik 29.oktobar 1941. Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Autokomanda Marinković Jana rođ.Mitrović snaja Peke Pavlovića 67 AJ 273-395 Do danas nije od njih dobila vesti.
Jana Marinković rođ. 12-12-1911 domaćica 21.novembr 1941 Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Sajmište Marinković Jana rođ.Mitrović lično Peke Pavlovića 67 AJ 273-397 Puštena posle 2 meseca.
Ljubica Marinković 11 god djak 21.novembr 1941 Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Sajmište Marinković Jana rođ.Mitrović majka Peke Pavlovića 67 AJ 273-397 Puštena posle 2 meseca.
Smilja Marinković 7 god djak 21.novembr 1941 Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Sajmište Marinković Jana rođ.Mitrović majka Peke Pavlovića 67 AJ 273-397 Puštena posle 2 meseca.
Aleksandar Marinković 6 god dete 21.novembr 1941 Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Sajmište Marinković Jana rođ.Mitrović majka Peke Pavlovića 67 AJ 273-397 Puštena posle 2 meseca.
Radmila Marinković 4 god dete 21.novembr 1941 Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Sajmište Marinković Jana rođ.Mitrović majka Peke Pavlovića 67 AJ 273-397 Puštena posle 2 meseca.
Adam Marinković 2 meseca dete 21.novembr 1941 Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Sajmište Marinković Jana rođ.Mitrović majka Peke Pavlovića 67 AJ 273-397 Puštena posle 2 meseca.
Darinka Marinković 50 god domaćica 21.novembr 1941 Peke Pavlovića 67 Marinkova Bara Beograd Sajmište Marinković Jana rođ.Mitrović snaja Peke Pavlovića 67 AJ 273-397 Umrla u logoru.
Marica Todorović 9 god dete 21.novembr 1941 Jaše Ignjatović 65 Beograd Sajmište Todorović Natalija rođ. Mitrović majka Jaše Ignjatović 65 AJ 273-800 ??? Podlegla zlostavljanju u logoru.
Grozdana Todorović 42 god muzikant 29.oktobra 1941. Jaše Ignjatović 65 Beograd Autokomanda Todorović Natalija rođ. Mitrović supruga Jaše Ignjatović 65 AJ MG-4906:??? Nema vesti o njemu.
Mitar Todorović 70 godina muzikant 29.oktobra 1941. Jaše Ignjatović 65 Beograd Autokomanda Todorović Natalija rođ. Mitrović snaja Jaše Ignjatović 65 AJ MG-4906:??? Nema vesti o njemu.
Živko Djordjević 56 god muzikant 29.oktobra 1941. Tetovska 48 Beograd Autokomanda Djordjević Leposava rođ. Mitrović supruga Tetovska 48 AJ MG 4908 Do danas nije od njih dobila vesti.
Dragan Simić 25 god muzikant 29.oktobra 1941. Tetovska 48 Beograd Autokomanda Djordjević Leposava rođ. Mitrović tetka Tetovska 48 AJ MG 4909 Do danas nije od njih dobila vesti.
Leposava Djordjević rodj 10-5-1880 domaćica 21.novembr 1941 Tetovska 48 Beograd Sajmište Djordjević Leposava rođ. Mitrović lično Tetovska 48 AJ 273-408 ??? u logoru ostala 3 meseca
Ilija Jovanović 35 god kovač 29.oktobra 1941. Varvarinska 15 Beograd Autokomanda Jovanović Milica rođ. Stančić supruga Tetovska 48 AJ 273-408 Dalje o njemu ne zna
Dušan Jovanović 17 god dreer (mašinbravar) 29.oktobra 1941. Varvarinska 15 Beograd Autokomanda Jovanović Milica rođ. Stančić sestra Tetovska 48 AJ 273-408 Dalje o njemu ne zna
Žika Matić 43 god muzikant 29.oktobra 1941. Zajecova 15 Beograd Autokomanda Matić Živka rođ. Živanović supruga Mkroluška 5 AJ 273-411 Dalje o njemu ne zna
Dušan Jovanović 35 god muzikant 28oktobar 1941 Jatagan mal Jatagan mala Beograd Topovske šupe Ljubinka Lukić supruga Jatagan mala, VI red broj 48 AJ 273-412 Dalje o njemu ne zna
Milorad Tomić rođ- 12-7-1933 učenik muzičke škole Stanković 12 jula 1941 kod prijatelja, negde u VIII kvartu Beograd Topovske šupe Jevdokija Tomić majka Dragičevska 34 AJ 273-414 Dalje o njemu ne zna
Milorad Tomić muzičar novembar 1941 nema Beograd Banjica Dragomir Stanković prijatelj nema AJ 273/415 Prićalo se da je streljan na Jabuci ili odveden na rad u Nemačku
Ljubomir Marinković 50 god muzičar 29.oktobra 1941. Cvijićeva ul, sa ulice Beograd Topovske šupe Mara Marinković supruga Cvijićeva 115 AJ 273-419 Javio se iz Pančeva, odakle mu se gubi trag
Ljubomir Marinković 50 god muzičar 29.oktobra 1941. Cvijićeva ul, sa ulice Beograd Topovske šupe Milan Antić prijatelj Cvijićeva 115 AJ 273-420 Ne zna šta je bilo sa njim.
Ljubomir Marinković 50 god muzičar 29.oktobra 1941. Cvijićeva ul, sa ulice Beograd Topovske šupe vvvv svedok Cvijićeva 115 AJ 273-461 ??? Ne zna šta je bilo sa njim.
Mladen Petković nema kovač 28.oktobar 1941. nema Jatagan mala Beograd Topovske šupe Vasiljević Pava svedok Jatagan mala, IV red broj 11 AJ 273-424 Ne zna šta je bilo sa njim.
Mladen Petković nema kovač 28.oktobar 1941. nema Jatagan mala Beograd Topovske šupe Rada Jeremić svedok Jatagan mala, IV red broj 17 AJ isti broj 273-424 Ne zna šta je bilo sa njim.
Mladen Petković 42 god kovač 28.oktobar 1941. nema Jatagan mala Topovske šupe Mila Petković supruga Jatagan mala I red, br.12 AJ Ne zna šta je bilo sa njim.
Rade Simić nema nema 27.oktobar 1941. nema Jatagan mala Topovske šupe Djordje Jeremić prijatelj Jatagan mala IV red, br.17 AJ 273-427 Ne zna šta je bilo sa njim. (Svedok se spasao tako što je saznao da će bi racija i sakrio se)
Rade Simić 46 god kovač 27.oktobar 1941. Jatagan mala IV red, br.12 Jatagan mala Beograd Topovske šupe jelica Simić supruga Jatagan mala IV red, br.12 AJ 273-428 Ne zna šta je bilo sa njim.
Rade Simić nema 27.oktobar 1941. nema Jatagan mala Beograd Topovske šupe Milorad Stojanović svedok Jatagan mala IV red, br.9 AJ 273-427 Ne zna šta je bilo sa njim.
Milorad Djordjević 35 god muzikant 8.oktobar 1941. Jatagan mala IV red, br.3 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Milka Stanović majka Jatagan mala IV red, br.3 AJ 273-430 Ne zna šta je bilo sa njim.
Milorad Djordjević 35 god muzikant 8.oktobar 1941. nema Jatagan mala Beograd Topovske šupe Živana Mitrović svedok Jatagan mala VI red, br.49 AJ 273-430 Ne zna šta je bilo sa njim.
Milorad Djordjević 36 god muzikant 8.oktobar 1941. nema Jatagan mala Beograd Topovske šupe Milica Nešić svedok Jatagan mala IV red, br.11 AJ 273-430 Ne zna šta je bilo sa njim.
Miodrag Savić 40 god moler 8.oktobar 1941. Jatagan mala X red, br.1 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Milica Savić supruga Jatagan mala X red, br.1 AJ 273-432 Ne zna šta je bilo sa njim.
Miodrag Savić 40 god moler 8.oktobar 1941. nema Jatagan mala Beograd Topovske šupe Cveta Stefanović svedok Jatagan mala X red, br.1 AJ 273-432 Ne zna šta je bilo sa njim.
Miodrag Savić 40 god moler 8.oktobar 1941. nema Jatagan mala Beograd Topovske šupe Julka Radosavljević svedok Jatagan mala X red, br.2 AJ 273-432 Ne zna šta je bilo sa njim.
Marinko Stefanović 28 god svirač 28.oktobar 1941. Jatagan mala X red, br.1 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Cveta Stefanović majka Jatagan mala X red, br.1 AJ 273-434 Ne zna šta je bilo sa njim.
Dragutin Ibišević 30 god radnik 28.oktobar 1941. Jatagan mala X red, br.1 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Cveta Stefanović svekrva Jatagan mala X red, br.1 AJ 273-434 Ne zna šta je bilo sa njim.
Marinko Stefanović 28 god svirač 28.oktobar 1941. Jatagan mala X red, br.1 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Julka Radosavljević svedok Jatagan mala X red, br.1 273-434
Dragutin Ibišević 30 god radnik 28.oktobar 1941. Jatagan mala X red, br.1 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Julka Radosavljević svedok Jatagan mala X red, br.1 273-434
Marinko Stefanović 28 god svirač 28.oktobar 1941. Jatagan mala X red, br.1 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Milica Savić svedok
Dragutin Ibišević 30 god radnik 28.oktobar 1941. Jatagan mala X red, br.1 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Milica Savić svedok
Mladen Mirković 22 god radnik 28.oktobar 1941. Jatagan mala VIII red, br.7 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Julka Radosavljević tetka Jatagan mala VIII red, br.7 273-436
Milan Mirković 13 god radnik 28.oktobar 1941. Jatagan mala VIII red, br.7 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Julka Radosavljević tetka Jatagan mala VIII red, br.7 273-436
28.oktobar 1941. Jatagan mala Beograd Topovske šupe svedok1
28.oktobar 1941. Jatagan mala Beograd Topovske šupe svedok2
Aleksa Lukić 56 god muzikant 28.oktobar 1941. nema Jatagan mala Beograd Topovske šupe Kosara Lukić Jatagan mala IV red, br.10 273-438
28.oktobar 1941. svedok
28.oktobar 1941. svedok
Ferad Zejnulović 19 god radnik 28.oktobar 1941. Jatagan mala IV red, br.5 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Naza Zejnulović majka Jatagan mala IV red, br.5 273-440
Tasin Zejnulović 23 god čistač 28.oktobar 1941. Jatagan mala IV red, br.5 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Naza Zejnulović majka Jatagan mala IV red, br.5 273-440
28.oktobar 1941. svedok1
28.oktobar 1941. svedok2
Borivoje Kadrić 40 god kovač 28.oktobar 1941. Jatagan mala IV red, br.11 Milica Nešić supruga Jatagan mala IV red, br.11 273-442
Miroslav Nešić 22 god kovač 28.oktobar 1941. Jatagan mala IV red, br.11 Milica Nešić majka Jatagan mala IV red, br.11 273-442
Branko Kadrić 38 god kovač 28.oktobar 1941. Jatagan mala IV red, br.11 Milica Nešić snaja Jatagan mala IV red, br.11 273-442
28.oktobar 1941. svedok1 273-442
28.oktobar 1941. svedok2 273-442
Živko Mitrović 47 god opštinski radnik 28.oktobar 1941. Jatagan mala VI red, br.49 Jatagan mala Beograd Topovske šupe Živana Mitrović supruga Jatagan mala VI red, br.49 273-444
br. ime prezime godište zanimanje datum odvođenja adresa grad logor prijavu podneo srodstvo adresa arhiv arh. br.

Filteri