Kategorija - Mesta stradanja

Mesta stradanja

Deliblato

Deliblato, 9. OktobarPo naređenju generala Bemea, osmog oktobra, od četa koje su pretrpele gubitke kod Topole sastavljen je dobrovoljački vod za streljanje koji je u roku od nekoliko danatrebalo da izvede tri akcije streljanjadetaljnije...