Kategorija - Porajmos

Porajmos Projekti

Porajmos

"Porajmos u Srbiji - mapiranje prošlosti, za drugačiju sadašnjost" je projekat o genocidu počinjenom nad Romima u Srbiji tokom okupacije i kolaboracionističke vlade Milana Nedića. Projekat ima za cilj uspostavljanjedetaljnije...