Kategorija - Porajmos

Porajmos Projekti

Porajmos

„U cilju odmazde za 21 nemačkog vojnika, koji su pre nekoliko dana ubijeni kod Topole, (biti će) streljano 2.100 Jevreja i Cigana (...) 805 Jevreja i Cigana biće uzeti iz logora u Šapcu, a ostatak iz jevrejskog prolaznogdetaljnije...