Beograd


Zapisnici svedočenja datih "Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača", a koja je radila od 1943-1946, danas se čuvaju u Arhivu Jugoslavije u Beogradu. Ova svedočenja, data neposredno po oslobođenju, su posebno vredan dokument o stradanju naroda Jugoslavije, jer su iskazana od strane preživelih i svedoka stradanja. Posebno potpuna i detaljna su svedočenja Roma, najčešće preživelih supruga, majki i dece, o teroru okupatora i kvislinga kojem su bili izloženi. Ovde izneti podaci su delimičan, a ipak dovoljno reprezentativan presek eskalacije primene rasističkih zakona nacističke okupacione i domaće kolaboracionističke vlasti koje su u toku 1941 i zime 1942 izjednačile Rome sa Jevrejima.

Podaci izneti u tabelama prate strukturu zapisnika komisije i mogu se pretraživati po filterima za svaku kategoriju, na dnu tabele.  Podaci su uneti u bazu podataka po arhivskim signaturama i sve obrađene prijave su unete bez obzira o kakvoj se vrsti nanete ratne štete radi. Rad na upotpunjavanju baze je trajna aktivnost CIEH, i novi unosi će biti redovno objavljivani.


Partneri na projektu:


Projekat su podržali:Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org


* Svi delovi ovog web-sajta i projekta predstavljaju autorsko delo i intelektualnu svojinu autora, partnerskih organizacija i kompanija čiji se programi i licence koriste na sajtu, i kao takvi uživaju zakonsku zaštitu te ih niko treći ne može koristiti u bilo kojoj formi ili obliku bez izričite saglasnosti autora. (To se posebno odnosi na koncepte, metode i elemente strukture web sajta, baze podataka, mape, izložbi, tekstova i vizuelnih materijala ali ne isključuje i sve ostale derivate i autorska prava koji iz njih proističu.) Upotreba publikacije je regulisana Creative Commons licencom navedenom na publikaciji, čiji je preuzimanje dozvoljeno.