Kragujevac


Zapisnici svedočenja datih "Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača", a koja je radila od 1943-1946, danas se čuvaju u Arhivu Jugoslavije u Beogradu. Ova svedočenja, data neposredno po oslobođenju, su posebno vredan dokument o stradanju naroda Jugoslavije, jer su iskazana od strane preživelih i svedoka stradanja. Posebno potpuna i detaljna su svedočenja Roma, najčešće preživelih supruga, majki i dece, o teroru okupatora i kvislinga kojem su bili izloženi. Ovde izneti podaci su delimičan, a ipak dovoljno reprezentativan presek eskalacije primene rasističkih zakona nacističke okupacione i domaće kolaboracionističke vlasti koje su u toku 1941 i zime 1942 izjednačile Rome sa Jevrejima.

Prijave ratne štete povereništva komisije za Kragujevac obuhvataju oko 1000 prijava, što predstavlja skoro trećinu žrtava streljanja. Problem u izdvajanju romskih prijava je u tome što se manji broj svedoka u svojim izjavama otvoreno deklarišu kao Romi, i što je štampani formular za zapisnike izjava već imao unapred odštampanu kategoriju o srpskoj nacionalnosti i pravoslavnom hrišćanstvu kao religiji. Prikazana baza podataka ne odražava ukupan broj žrtava.

Podaci izneti u tabelama prate strukturu zapisnika komisije i mogu se pretraživati po filterima za svaku kategoriju, na dnu tabele. Podaci su uneti u bazu podataka po arhivskim signaturama i sve obrađene prijave su unete bez obzira o kakvoj se vrsti nanete ratne štete radi. Rad na upotpunjavanju baze je trajna aktivnost CIEH, i novi unosi se redovno objavljuju.


 

wdt_ID ime prezime godište zanimanje datum odvođenja adresa sa koje su odvedeni deo grada grad logor prijavu podneo srodstvo adresa arh. br. kratak opis
1 Raul Milovanović rodj. 21-5-1918 student prava 20. oktobar 1941. Opština (volontirao) Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Desanka Milovanović majka Knez Mihajlova 26 AJ 575-46 streljan 21.oktobra 1941.
2 Miodrag Vidosavljević 36 god majstor VTZ 20. oktobar 1941. na Lepenici - sa rada Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Dušan Borić rodjak Igumana Pajsija 3 AJ 575-53 streljan 21.oktobra 1941.
3 Steva Stefanović 60 god radnik VTZ 20. oktobar 1941. Knićanska 35 (od kuće) Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Darinka Stefanović supruga Knićanska 35 AJ 575-95 streljan 21.oktobra 1941.
4 Cvetko Aksentijević 21 god nema 20. oktobar 1941. od kuće Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Kosara Aksentijević majka Mišarska 21 AJ 575-469 streljan 21.oktobra 1941.
5 Sava Aksentijević 19 god nema 20. oktobar 1941. od kuće Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Kosara Aksentijević majka Mišarska 21 AJ 575-469 streljan 21.oktobra 1941.
6 Živojin Adamović nema učenik VI raz. Prve muške gimnazije 20. oktobar 1941. iz Gimnazije Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Milica Odanović baba Avalska 9 AJ 575-553 streljan 21.oktobra 1941.
7 Vasilije Nikitović 34 god nema 20. oktobar 1941. Masarikova ulica Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Vasilije Nikitović lično Gen. Kovačevića 2 AJ 575-1029 Preživeo streljanje 21.oktobra 1941.
8 Ljubomir Jovanović 34 god radnik Opštine /svirač 20. oktobar 1941. od kuće Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Milica Jovanović supruga nema AJ 575-965 streljan 21.oktobra 1941.
9 Miodrag Jovanović 12 god dete 20. oktobar 1941. od kuće Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Milica Jovanović majka nema AJ 575-965 streljan 21.oktobra 1941.
10 Tihomir Simić 41 god radnik 20. oktobar 1941. Vardarska 102 Kragujevac Topovske šupe 3. artiljerijskog puka Tihomir Simić lično Vardarska 102 AJ 575-967 Preživeo streljanje 21.oktobra 1941.
ime prezime godište zanimanje datum odvođenja adresa sa koje su odvedeni deo grada grad logor prijavu podneo srodstvo adresa arh. br. kratak opis

Partneri na projektu:


Projekat su podržali:Kontakt: Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu - CIEH, tel: +38163247856, e-mail: [email protected] web: www.cieh-chre.org


* Svi delovi ovog web-sajta i projekta predstavljaju autorsko delo i intelektualnu svojinu autora, partnerskih organizacija i kompanija čiji se programi i licence koriste na sajtu, i kao takvi uživaju zakonsku zaštitu te ih niko treći ne može koristiti u bilo kojoj formi ili obliku bez izričite saglasnosti autora. (To se posebno odnosi na koncepte, metode i elemente strukture web sajta, baze podataka, mape, izložbi, tekstova i vizuelnih materijala ali ne isključuje i sve ostale derivate i autorska prava koji iz njih proističu.) Upotreba publikacije je regulisana Creative Commons licencom navedenom na publikaciji, čiji je preuzimanje dozvoljeno.